5 juli 2017  

Nieuwe voorzitter Agenda voor gepast gebruik en transparantie

Binnen de GGZ wordt door P3NL samengewerkt met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en brancheverenigingen binnen de Agenda voor gepast gebruik en transparantie. Sinds vorige week heeft dit bestuurlijk overleg een nieuwe voorzitter: Peter van Lieshout.

Prof. dr. Peter van Lieshout is psycholoog / filosoof en onder andere oud-directeur van het NIZW, voormalig directeur-generaal van VWS, oud-voorzitter van de VPRO, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar theorie van de zorg aan de Universiteit Utrecht. De verwachting is dat we nu op heel korte termijn weer meters kunnen maken met de uitvoering van de Agenda. Op 3 juli is er onder voorzitterschap van Van Lieshout een bestuurlijk overleg over het ROM’en. Omdat dit de achterliggende maanden een struikelblok was, is dat tijdelijk ‘uit de Agenda getild’ om gericht aandacht te geven en in overleg op te lossen. Dat lijkt nu te gaan lukken. Concreet: er wordt een pilot gestart om ROM door te ontwikkelen.