6 juli 2017  

Update Kwaliteitsstatuut GGZ

Sinds 1 januari 2017 moeten regiebehandelaren in de GGZ beschikken over een Kwaliteitsstatuut. Voor verreweg de meeste vrijgevestigde en instellingen is dat inmiddels ook het geval.

Voor de instellingen geldt dat er 424 accounts zijn aangemaakt, vervolgens zijn er 373 statuten ingediend waarvan er inmiddels 353 zijn goedgekeurd. Voor de vrijgevestigden is dat respectievelijk 4.828 accounts, 4.478 ingediende statuten en 4.329 goedgekeurde Kwaliteitsstatuten.In de afgelopen maand is gestart met het aanschrijven van aanbieders die voor 1 februari 2017 alleen een account hebben aangemaakt. Het betrof hier 285 aanbieders, waarvan 60 accounts inmiddels verwijderd zijn. Dit waren zorgaanbieders met dubbele accounts en aanbieders die gestopt waren met de praktijk. In een aantal gevallen hebben aanbieders niet de juiste AGB-code opgegeven. Deze aanbieders worden in de aankomende periode benaderd en verzocht hun gegevens te corrigeren.

Systeemtherapie in de spotlights

Samen met Lisette Pondman (directeur NVRG) heeft de directeur van P3NL, Marnix de Romph, een column voor Skipr geschreven over de onmogelijke positie van systeemtherapie als het gaat over erkenning en bekostiging. ”Er is sprake van een cirkelredenering”, aldus De Romph. Skipr is een digitaal medium dat zich richt op beleidmakers en beslissers in de zorgsector.

In de blog doen de beide directeuren een verzoek aan Arnold Moerkamp (Zorginstituut Nederland) en André Rouvoet (Zorgverzekeraars Nederland) om met de NVRG en P3NL in gesprek te gaan zodat de vicieuze cirkel doorbroken kan worden en met resultaat: er is inmiddels een gesprek gepland met ZN. De blog is hiermee een vervolg op het rapport 'De meerwaarde van systeemtherapie' dat hier een belangrijke rol bij heeft gespeeld. Het rapport dat in opdracht van de NVRG is geschreven door HHM, onderbouwt de kwalitatieve en financiële voordelen van systeemtherapie (meer over dit rapport vindt u hier). De blog is inmiddels door meer dan 1.500 mensen gelezen. Zie: https://www.skipr.nl/blogs/id3180-pas-op%3A-circulus-vitiosus%21.html