7 juli 2017  

Even voorstellen: voorzitter commissie Jeugd van P3NL

Jeugd is een belangrijk onderwerp binnen P3NL. Eind juni is hiervoor een commissie ingericht die een onafhankelijk voorzitter heeft gevonden in de persoon van Him Vishnudatt.

Vishnudatt is psycholoog / bedrijfskundige en momenteel bestuurder van Caleido Zorg, een organisatie voor ambulante psychiatrie die inzet op geïntegreerde wijkgerichte zorgverlening, waarbij de onderlinge dienstverlening door bewoners wordt aangevuld met een professioneel zorgaanbod. Dit vanuit de vaste overtuiging dat de lokale maatschappelijke verbinding met lokale zorgpartners in de vorm van consortia tot betere zorg en minder kosten leidt. Vishnudatt noemt als voorbeeld een probleemgezin dat bekend is bij de schuldhulpverlening, geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, thuiszorg en maatschappelijk werk. "Als je dit gezin integraal zorg verleent vanuit de kracht van de wijk, zit je volgens onze berekeningen ruim 10% onder de gebruikelijke kosten. Nog afgezien van wat de positieve werking is op dat gezin."

In de periode dat P3NL werd opgericht, was er een zogenaamde tafel Jeugd om over gezamenlijke onderwerpen van gedachten te wisselen, die is nu omgezet naar een permanente commissie. De opdracht van de commissie in een notendop: 

  • Het leveren van een bijdrage aan de kwaliteitsborging in het jeugddomein, o.a. door bij te dragen aan het Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming en de totstandkoming van de norm voor verantwoorde werktoedeling.
  • Het leveren van een bijdrage aan de evaluatie Jeugdwet.
  • Het vormen van een klankbord voor het thema 'preventie' en vroege interventie binnen de Agenda voor gepast gebruik en transparantie.
  • Het leveren van inhoudelijke input en het betrekken van de achterban bij de ontwikkeling van de Jeugdportal.
  • Het monitoren van het thema 'bekostiging' en afstemming met de commissie Bekostiging van P3NL.