6-8-2017  

NZa richt vizier op samenwerking in GGZ

Meer beroepen mogen tijdschrijven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt in de regelgeving en bij het bepalen van de tarieven rekening met de toekomst van de GGZ. Bij de veranderingen die in de regelgeving worden doorgevoerd, kijkt de NZa vooruit naar het nieuwe model voor de bekostiging van de GGZ dat zij in samenspraak met veldpartijen, waaronder P3NL, ontwikkelen.

De lijst met beroepen die tijd mogen schrijven in 2018 wordt uitgebreid en ook ondersteunende beroepen (bijvoorbeeld zorgassistent of activiteitenbegeleider) kunnen voortaan de tijd schrijven die zij aan de behandeling van een patiënt of cliënt besteden. Hiermee maakt de NZa het mogelijk dat de tijd van ondersteuners zichtbaar wordt in de geregistreerde zorg. Deze tijd telt (nog) niet mee in de afleiding naar de zorg, die gedeclareerd kan worden. Dat is wel het geval bij de al bestaande tijdschrijvende beroepen. De NZa neemt de extra (nieuwe) gegevens wel mee in de ontwikkeling van het nieuwe model voor de bekostiging van de GGZ, dat in 2020 ingaat.

Nieuw bekostigingsmodel
De NZa indexeert de tarieven voor 2018; deze worden niet herijkt. Daarmee wil de NZa rust creëren in de GGZ en zich volop inzetten voor de ontwikkeling van het nieuwe bekostigingsmodel. Er is onvoldoende draagvlak in de sector om de tarieven nu aan te passen op basis van het kostenonderzoek dat de NZa heeft gedaan. Bovendien moet een deel van de uitkomsten van het kostenonderzoek nog worden gevalideerd. De gegevens worden wel gebruikt bij de onderbouwing van de tarieven in de nieuwe productstructuur. De dbc-documenten en tabellen die bij de release horen vindt u hier. Zie ook hier voor meer informatie.