8-8-2017  

Geschillencommissie P3NL

6 maanden later

De geschillencommissie voor psychische en pedagogische zorg, die door P3NL is ingericht om professionals te ondersteunen in het voldoen aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz), is nu een half jaar actief. In deze periode zijn er slechts vier zaken aangedragen. In twee van deze zaken is om een verweer gevraagd, één zaak is geschikt. Kortom; er wordt door cliënten weinig geklaagd over de aangesloten psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Namens de P3NL-verenigingen maken drie leden deel uit van deze commissie: Tom van der Schoot, Yvonne Merkies en Jannetta Bos.

Op de websites van P3NL en het ministerie van VWS staat meer informatie:

Wkkgz 

Geschillencommissie.