10-8-2017  

NVGzP sluit zich aan bij FGzPt

De FGzPt heeft sinds 1 juni een vierde lid: de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie (NVGzP) Deze vereniging vertegenwoordigt meer dan 3.000 BIG-geregistreerde psychologen: gz-psychologen, klinisch psychologen en klinisch neuropsychologen. Op 31 mei jl. stemde de ledenraad van de FGzPt in met de toetreding van de NVGzP. Het bestuur van de FGzPT had het lidmaatschapsverzoek, na toetsing aan de toelatingscriteria voor nieuwe leden, al gehonoreerd. 

De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) kent op dit moment vier psychologische beroepen: de gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog. De Federatie Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPT) is het overkoepelend orgaan voor deze beroepen op het gebied van opleiding, erkenning, registratie en toezicht. De FGzPt bestaat nu uit vier leden: het NIP, de NVO, de NVP en de NVGzP.
Kijk voor meer informatie op www.fgzpt.nl en www.nvgzp.nl.