15-8-2017  

Proef met EVC's verbreed

14-8-2017

De hoofdopleiders van de verschillende opleidingsinstellingen gaan onderzoeken op welke manier EVC’s een plek kunnen krijgen in de opleiding tot GZ-psycholoog. In gezamenlijkheid geven de hoofdopleiders hiermee invulling aan de wens die zij hebben voor het vernieuwen van de opleiding en die ook door de betrokken beroepsverenigingen via P3NL is geuit.
Zoals bekend is diversiteit in het entree-niveau van de opleiding een gegeven. Zolang de GZ-opleiding niet direct aansluit op de master is dit het geval. P3NL heeft aan de GZ-opleiders gevraagd hoe de GZ-opleiding met deze diversiteit omgaat. Hierbij heeft ze gepleit voor het inzetten op gepersonaliseerd leren. Dit sluit aan bij de opvatting van de hoofdopleiders zelf; op 23 juni j.l. hebben de hoofdopleiders van de GZ-opleiding aangegeven dit probleem serieus te willen nemen en te verkennen hoe de opleiding meer recht kan doen aan de persoonlijke verschillen van de opleidingen. Er is daartoe een commissie van hoofdopleiders aangewezen die hiermee aan de slag is gegaan. 
De eerder gemelde plannen van Rino-zuid en het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen rondom EVC's zullen hierin worden opgenomen. De komende maanden zal er hard gewerkt worden aan een inhoudelijke verkenning, daarna zal met de opleidingsinstituten gesproken kunnen worden over de organisatorische randvoorwaarden. Zodra aanmelden mogelijk is, zal hier over gecommuniceerd worden via P3NL, de beroepsverenigingen en de opleidingen.