Uitspraak rechter ROM en privacy  

Uitspraak rechter over ROM-gegevens en privacy

Op 3 augustus jl. heeft de voorzieningenrechter de uitspraak gedaan dat de ROM (Routine Outcome Monitoring)-gegevens aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG) niet als persoonsgegevens moeten worden aangemerkt. Wel moet er nader onderzoek worden gedaan over de directe herleidbaarheid naar personen en ook moet het onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) worden afgewacht. Met deze uitspraak verwerpt de rechter de eis tot onmiddellijke stopzetting van aanlevering en verwerking van ROM-gegevens. SBG blijft daarom komende tijd ROM-gegevens verwerken en werkt intussen mee aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met de uitspraak van de voorzieningenrechter is er weer een stap gezet in de privacydiscussie rondom de ROM. P3NL heeft in deze discussie steeds het belang van ROM en benchmarking om de kwaliteit van de GGZ te verbeteren, onderschreven en staat achter een veilige aanlevering van ROM-gegevens binnen de wettelijke kaders. Met de huidige kennis van zaken kunnen zorgaanbieders hun ROM-gegevens veilig en verantwoord aanleveren, maar het is uiteraard aan de leden zelf daar hun eigen afweging in te maken. De SBG stelt vast dat een deel van de instellingen en vrijgevestigden hun gegevens steeds zijn blijven aanleveren.

Op de langere termijn werkt P3NL met de partners van de 'Agenda gepast gebruik en transparantie' aan een structurelere oplossing om de dataverzameling voor de kwaliteitsverbetering verder te verbeteren in een kwaliteitsinstituut voor de GGZ. Uiteraard worden alle P3NL-leden hierover te zijner tijd geïnformeerd.

Het bericht zoals de SBG die heeft gepubliceerd, vindt u hier

De volledige uitspraak met onderbouwing vindt u hier