23-8-2017  

Enquête vanuit beroepsverenigingen

Evaluatie Jeugdwet

In het kader van de evaluatie van de Jeugdwet hebben alle beroepsverenigingen in de jeugdhulp en jeugdbescherming de handen ineen geslagen voor een enquête waarin de professionals hun ervaringen en ideeën kunnen uiten. Alle genoemde professionals worden opgeroepen hieraan deel te nemen om hun stem in de evaluatie naar voren te brengen. Bij deze wordt iedere professional dan ook gevraagd dit bericht breed te delen onder de collega’s.

De enquête vindt u hier