17-10-2017  

Webinar: van DBC's naar uitvoeringsvarianten

Alle ins- en outs over de (verplichte) overstap naar uitvoeringsvarianten

Per 1 januari 2018 moeten alle jeugd-dbc’s (hard) afgesloten zijn en gaat de declaratie van doorlopende zorg over naar één van de uitvoeringsvarianten. Om inzicht te krijgen in de wijzigingen, wordt op woensdag 8 november a.s. om 19.30 uur een webinar georganiseerd voor P3NL-leden met een behandelpraktijk in de jeugd-ggz die nog declareren met dbc’s (of GBGGZ-producten). Zie ook ons vorige artikel over dit onderwerp.

De verplichte overgang geldt ook voor die GBGGZ-producten die via de iJW321 berichtenstandaard worden gedeclareerd. Dit is een grote verandering voor het administratieve en declaratieproces. In dit webinar ‘Van dbc’s naar uitvoeringsvarianten’  wordt ingegaan op de inhoud van de wijziging, maar worden ook concrete tips gegeven over hoe te handelen en wanneer.

Vragen die aan bod komen, zijn (o.a.): 

  • Wat zijn ‘uitvoeringsvarianten’?
  • Kun je de huidige software blijven gebruiken?
  • Hoe zit het met het nieuwe berichtenverkeer?
  • Waarover moet ik met mijn gemeenten communiceren inzake mijn ‘doorloop-cliënten’?
  • Wat als mijn inkoopregio nog niet klaar is voor de overstap per 1 januari?
  • Wat als ik geen contract hebt voor 2018?

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het Programma i-Sociaal Domein (programma-organisatie ter ondersteuning van de implementatie van deze overgang) geven tijdens dit webinar uitleg over het hoe en waarom en geven antwoord op vragen die door P3NL-leden worden gesteld.

Via deze link kunt u zich aanmelden voor dit gratis webinar.

Tip: Wilt u zich alvast voorbereiden voor dit webinar; voor meer informatie over de uitfasering van de DBC’s zie ook de website van i-Sociaal Domein.