18-10-2017  

Kwaliteitsstatuten in 'beeld'

GGZ-aanbieders publiceren ze op website

Vrijwel alle GGZ-aanbieders hebben een kwaliteitsstatuut opgesteld waarin staat welke zorg zij aanbieden en hoe die georganiseerd is. Zij hebben dat ook op hun website gepubliceerd, zodat mensen kunnen zien voor welke zorg zij bij de aanbieder terechtkunnen. Dat blijkt na een gezamenlijke controle van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorginstituut Nederland (ZIN).

Inzicht in zorgaanbod

Zorgaanbieders in de GGZ moeten sinds januari een kwaliteitsstatuut hebben. Inmiddels hebben 374 GGZ-instellingen en 4.536 regiebehandelaren in de GGZ een kwaliteitsstatuut. Doordat GGZ-aanbieders zo massaal een kwaliteitsstatuut hebben opgesteld, krijgen cliënten meer inzicht in het zorgaanbod in de GGZ. De kwaliteitsstatuten moeten ook zichtbaar zijn op hun website.

Website check

De NZa en het ZIN hebben samen de websites van 250 GGZ-aanbieders gecontroleerd. Deze aanbieders zijn goed voor circa 88% van de vergoedingen voor GGZ uit de Zorgverzekeringswet. Van deze 250 aanbieders hadden 32 het kwaliteitsstatuut niet op de website staan. Deze zijn gebeld, waarna zij hun kwaliteitsstatuut alsnog hebben gepubliceerd.

Kwaliteitsstatuut is veldnorm

Branche- en beroepsverenigingen binnen de GGZ (waaronder P3NL), zorgverzekeraars en belangenbehartigers van patiënten hebben vorig jaar met elkaar afgesproken dat het model-kwaliteitsstatuut GGZ de veldnorm is voor de organisatie van zorg in de GGZ.