18-10-2017  

Eerste oogst van oproep problemen wachtlijsten

Melden blijft mogelijk!

De eerste oproep om problemen met de wachtlijsten te melden (zie hier) leverde nog geen groot aantal reacties op maar wel twee duidelijke signalen.

  • De zorgaanbieders hebben wel capaciteit om nieuwe cliënten in zorg te nemen maar zitten aan hun budgetplafond en wensen geen risico te nemen voor terugvordering.
  • Er is geen overzicht welke GGZ-instellingen nog ruimte hebben mensen op te nemen. Vooral doorverwijzen naar de SGGZ is erg moeilijk.

Uw hulp om de urgentie van dit probleem in beeld te brengen, is nog steeds dringend gewenst, zodat het NIP/P3NL de problematiek inzichtelijk kan maken. Verleent u zorg in de curatieve GGZ onder de Zorgverzekeringswet en heeft u problemen met wachtlijsten? Meld het bij het NIP-meldpunt.

De meldingen worden geanonimiseerd verzameld en geanalyseerd. Deze informatie nemen we vervolgens mee in de gesprekken met verzekeraars over de zorginkoop, en in de landelijke werkgroepen die de wachtlijstproblematiek moeten oplossen. Hoe meer concrete meldingen we krijgen, des te sterker het NIP en P3NL de problematiek onder de aandacht kunnen brengen.