26-10-2017  

GGZ-campagne ‘Weg van de wachtlijst’

toolkit beschikbaar

Branche- en beroepsorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) vinden het onwenselijk dat mensen te lang moeten wachten op GGZ-zorg en bundelen daarom de krachten. 
Voorlichting speelt daarin een belangrijke rol. GGZ Nederland, koepel van cliënten- en familieorganisaties MIND en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben het initiatief genomen om speciaal voor de wachtkamer materialen te ontwikkelen. Deze campagne, Weg van de wachtlijst, heeft als doel cliënten en patiënten te informeren over wat zij zelf kunnen doen als zij op een wachtlijst komen te staan. 

GGZ Nederland, MIND en ZN roepen huisartsen(posten), gezondheidscentra, psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, GGZ-instellingen, gemeenten en alle jeugdhulpaanbieders op de ‘toolkit’ voor de wachtkamer te bestellen. De toolkit bestaat uit een poster, flyers en een countercard voor op de balie. Ook is er digitale informatie beschikbaar, bijvoorbeeld voor de monitor in de wachtkamer.

Voor meer informatie over de campagne, het (kosteloos) bestellen van een toolkit of het downloaden van monitorcontent: www.wegvandewachtlijst.nl.

De campagne Weg van de wachtlijst mag rekenen op de steun van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), P3NL namens negen landelijke beroeps- en wetenschappelijke verenigingen voor psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), MeerGGZ en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten (VNG).  

Zie hier de publicatie op de website van ZN