4-11-2017  

Nieuwe productstructuur ggz en fz

Nieuwe fase met verplichte deelname instellingen

Sinds januari testen ggz-aanbieders op vrijwillige basis het nieuwe model. Zo verzamelen zij onmisbare data voor de vormgeving en uiteindelijke implementatie van het model in 2020. Tot nu toe nemen nog onvoldoende behandelaren deel aan de pilot. Daarom gaat de Nederlandse Zorgautoriteit het proefdraaien voor een aantal instellingen verplichten.

De bijdrage van instellingen blijft nog achter. Dat baart de NZa zorgen. Er is begrip dat prioriteiten op korte termijn aandacht vragen, maar de noodzakelijke verbetering op de langere termijn mag niet in het gedrang mag komen. De NZa heeft daarom besloten om enkele tientallen ggz- en fz-instellingen te verplichten vanaf 1 januari 2018 proef te draaien met het nieuwe systeem. Deze instellingen hebben hierover op 30 oktober jl. bericht gekregen. Deze instellingen zijn geselecteerd d.m.v. een steekproef. Er zijn inmiddels bijna voldoende deelnemende vrijgevestigden en daarom is besloten daarvoor geen extra deelnemers aan te wijzen. Wel is het zo dat van deze groep de vrijwillige deelname is omgezet in een verplichte deelname. Ook de betrokken vrijgevestigden zijn inmiddels per brief geïnformeerd.

Op de speciale website www.nieuwmodelggzfz.nl vindt u alle informatie over het nieuwe model.