22-11-2017  

Model Kwaliteitsstatuut GGZ onder de loep

Herziening en actualisatie gewenst vóór zorginkoop 2019

Het model Kwaliteitsstatuut is per 1-1-2017 ingevoerd in de curatieve GGZ onder de zorgverzekeringswet, dankzij intensieve samenwerking tussen de professionals, cliënten, toezichthouder en verzekeraars. Maar liefst 99,5% van de professionals heeft nu een goedgekeurd statuut. De uitgebreide en heldere voorlichtingscampagne van eind 2016 met een duidelijke procedure voor de goedkeuring en uiteraard de bestaande normen die in deze sector gelden, hebben allemaal bijgedragen aan dit succes. Maar het model en de procedure er omheen kan beter, zeker met het oog op de belangrijke ontwikkelingen in de komende jaren. Uit de eerste reacties uit de dagelijkse praktijk kwam al naar voren dat het indienen en up-to-date houden van het kwaliteitsstatuut wellicht eenvoudiger en slimmer kan. Andere feedback betrof de formuleringen in het model en ook is duidelijk geworden dat de formats duidelijker en wellicht meer SMART kunnen. Maar ook de nieuwe wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de sector vragen om inhoudelijke aanpassingen. 

Ervaring ophalen

Partijen hebben afgesproken het huidige kwaliteitsstatuut te evalueren en te verbeteren vóór 1 januari 2019. Hierdoor moet het kwaliteitsstatuut begrijpelijker, beter toepasbaar en minder administratief belastend worden. Betrokken zorgprofessionals in de curatieve GGZ voor volwassenen worden nu opgeroepen hun ervaringen massaal te delen. Aan lidverenigingen van P3NL wordt gevraagd een aantal (praktijk)vragen te beantwoorden zodat er nog vóór 1 april 2018 een nieuw toekomstbestendig model kan worden gepresenteerd. P3NL brengt deze ervaringen in bij de werkgroep Kwaliteitsstatuut om nog vóór 1 april 2018 te komen met een nieuwe versie van het model Kwaliteitsstatuut GGZ.

 

Lever uw ervaringen met het kwaliteitsstatuut aan vóór 7 december

Bent u werkzaam in de curatieve GGZ onder de zorgverzekeringswet en wilt u uw ervaringen met het kwaliteitsstatuut met ons delen? Vul dan de bijgesloten vragenlijst in en stuur deze vóór 7 december naar info@p3nl.nl. We willen graag zo veel mogelijk reacties ontvangen om ze tijdig te kunnen verwerken in een nieuwe versie van het kwaliteitsstatuut.