27-11-2017  

Nieuwe privacywet AVG: Oppassen geblazen

P3NL biedt constructief hulpmiddel aan

De nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) lijkt op het eerste gezicht sterk op de huidige Wet Persoonsbescherming (Wpb). Het belangrijkste verschil zit in drie dingen: het is een Europese wet geworden en de naleving in de vorm van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zal fors worden geïntensiveerd én de boetes bij niet naleven van de wet zijn niet mals. Het is dan ook zaak dat iedere organisatie (van instelling tot en met vrijgevestigden) die op een of andere manier te maken heeft met persoonsgegevens, die wet heel serieus neemt en aantoonbaar alles doet wat de wet vraagt en dat is nogal wat.

Webapplicatie

De Stichting AVG voor Verenigingen heeft een online webapplicatie ontwikkeld waarmee iedere vereniging en iedere ondernemer het eigen beheer en de opslag van de persoonsgegevens kan toetsen. Ook omvat de webapplicatie een reeks standaarddocumenten die juridisch correct zijn en direct kunnen worden gebruikt. Deze toepassing wordt aan de leden van de lidverenigingen van P3NL aangeboden. Het gebruiken van de toepassing scheelt veel tijd en energie maar bovenal biedt het de zekerheid dat alle aspecten van de wet zijn gedekt. De toepassing is gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf en dus vooral bedoeld voor vrijgevestigde professionals.

Aanvraagproces

Om een licentie te krijgen is het noodzakelijk dat men zich aanmeldt. Na de aanmelding ontvangt men een factuur van 25 euro en een licentie in de vorm van een voucher die in principe 1 jaar geldig is. In de webapplicatie die men krijgt worden alle gegevens die worden ingevoerd, ook bewaard. Dit heeft als voordeel dat een jaarlijkse hertoetsing van de eigen gegevens – deze is volgens de wet verplicht – eenvoudig en aantoonbaar kan worden uitgevoerd. De webapplicatie is dus een externe controle op uw eigen proces rond de naleving van de AVG.

De aanvraag kan medio januari worden ingediend, via de website van P3NL. Hierover volgt uiteraard nader bericht. Contactpersonen binnen P3NL zijn Peter Meijer en Rianne Groen.

Een kleine test

Hoe belangrijk en ingrijpend de nieuwe wet kan zijn leert het volgende testje: werkt u met een laptop? Staan daar cliëntgegevens op? Zo ja, hoe is die laptop beveiligd? Hoe goed beveiligd is uw wachtwoord? Weet u wat u moet doen als de laptop wordt gestolen? En als u een kopie van iemands paspoort vraagt, mag dat dan via de mail?

Hoewel de antwoorden logisch lijken, blijkt in de praktijk dat zeker 50% van de mensen de beveiliging niet op orde heeft. Reden te meer om met de nieuwe strengere AVG (het wordt ook wel een ‘gemene’ wet genoemd vanwege zeer strikte regels en de striktere controles) uw ‘eigen’ bescherming ter hand te nemen.

Website AVG

De AVG voor Verenigingen heeft een eigen website en daarop is veel informatie te vinden over de web-toepassingen en de AVG als geheel.