31-1-2018  

Privacywet AVG per 25 mei 2018 van kracht

P3NL biedt haar leden ondersteuning

De Wet Bescherming Persoonsgegevens gaat over in de nieuwe Europese wet: AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). En dat heeft gevolgen voor iedereen die met persoonlijke gegevens van anderen te maken heeft: van autobedrijf tot psycholoog en netwerkbeheerder tot loodgieter. Om te zorgen dat je alles hebt gedekt om de wet correct na te leven, biedt P3NL aan de leden van alle bij haar aangesloten verenigingen hiervoor een praktische ondersteuning.

Deze privacywet vraagt het nodige van verenigingen maar ook van leden: iedereen moet namelijk kunnen aantonen er alles aan gedaan te hebben om persoonsgegevens van cliënten veilig te beheren. Contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden aangepast en vastgelegd. Dat is een hoop werk. Het is niet leuk, maar wel noodzakelijk. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat. De boetes zijn hoog.

AVG-programma

Voor alle leden die zijn aangesloten bij de lidverenigingen van P3NL, bestaat nu de mogelijkheid een licentie aan te schaffen waarmee men een programma kan gebruiken om alle noodzakelijke vijftien stappen te doorlopen om te controleren of je als professional voldoet aan de wet. Wie alle stappen doorloopt en de instructies opvolgt, ontvangt aan het eind een verklaring waarin staat dat de invuller (praktijkhouder/vereniging) ‘AVG-proof’ is.

Een belangrijk element in dit programma is de mogelijkheid documenten op te slaan en veilig te bewaren zoals  toestemmingsbrieven voor medewerkers om bepaalde gegevens te mogen raadplegen en controlelijsten op alle beveiligingen van de privacygevoelige data die geregeld moeten zijn.

Praktische dienstverlening

Met deze nieuwe dienstverlening heeft P3NL haar ondersteuning aan de leden verder uitgebreid. Naast uitgebreide overheidsinformatie (Ondernemersplein) en de klachtenregeling, is er nu dus de AVG-regeling. Naar verwachting zullen met name de vrijgevestigde leden van deze dienst gebruikmaken.

Aanmelden