7-2-2018  

Prof. dr. Marc Verbraak volgt Jeroen Muller op als voorzitter van P3NL

Op 6 februari 2018 heeft de algemene ledenvergadering van P3NL, federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen, ingestemd met de benoeming van prof.dr. Marc Verbraak als nieuwe voorzitter van het bestuur. Hij volgt vanaf 3 april de huidige voorzitter, Jeroen Muller, op.

Muller is vanaf de oprichting van P3NL in april 2015 voorzitter van de federatie en besloot onlangs om een aantal bestuurlijk taken over te dragen. Muller, die naast bestuursvoorzitter van Arkin ook voorzitter is van het NIP en het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, over de aanstaande voorzitterswissel : “P3NL is van de grond gekomen en kent een vliegende start. Ik heb daar met heel veel plezier een bijdrage aan geleverd. Omdat we nu als federatie een nieuwe fase in gaan, is het goed om het voorzitterschap over te dragen. Ik ben heel blij dat Marc dat gaat doen, want hij heeft alle kwaliteiten die nodig zijn. Hij heeft bestuurlijke ervaring, is naast hoogleraar ook klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, gezondheidspsycholoog en hoofdopleider, van alle markten thuis dus, maar misschien nog wel belangrijker: hij is een verbinder met visie.”

Erfenis

Marc Verbraak over zijn nieuwe functie: “het zal niet meevallen om een bestuurder met zoveel ervaring als Jeroen op te volgen. Hij heeft de afgelopen jaren ongelooflijk veel energie gestoken in het vooruit helpen van de sector. Voorbeelden zijn het pleidooi dat hij onvermoeibaar voerde voor gepast gebruik en transparantie, een heet hangijzer binnen de GGZ, maar ook de ontwikkeling van zorgstandaarden en de oprichting van een Kwaliteitsinstituut voor de GGZ. De vorming van P3NL om zo een eind te maken aan de versnippering van de vele beroepsgroepen binnen de GGZ kunnen we als zijn verdienste zien en een enorme erfenis. Ik ga vol enthousiasme verder op de ingeslagen weg en doe dat samen met mijn collega bestuurders van P3NL en die van de aangesloten verenigingen.”

Beknopt CV prof. dr. M.J.P.M. Verbraak

Marc is als hoogleraar verbonden aan het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit en hoofdopleider Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Zijn nevenfuncties:

1996 - klinisch psycholoog / psychotherapeut / cognitief gedragstherapeut voor diverse ggz-organisaties

2006 - hoofdopleider GZ-psychologen Radboud Centrum Sociale Wetenschappen / SPON Radboud Universiteit Nijmegen

2012 - hoofdredacteur Tijdschrift voor Directieve Therapie Boom Uitgevers

2013 - voorzitter Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)

2015 - hoofd zorgprogramma Jeugd Pro Persona GGZ

2015 - bestuurslid P3NL

2016 - Lid Raad van Commissarissen UvA Minds