1-4-2018  

Update Kwaliteitsstatuut

aangeboden aan Zorginstituut Nederland

Het Zorginstituut Nederland (ZiNL) heeft op 1 april 2018 een update van het model Kwaliteitsstatuut  opgenomen in de bibliotheek van kwaliteitsstandaarden. In deze update zijn tekstuele verbeteringen en verduidelijkingen doorgevoerd maar bevat geen wezenlijke inhoudelijke veranderingen omdat het Kwaliteitsstatuut nog maar net is ingevoerd. De nieuwe versie geldt vanaf 1 januari 2019 voor alle zorgaanbieders die GGZ-zorg aanbieden in de GGZ onder de zorgverzekeringswet. Zorgaanbieders die al een goedgekeurd Kwaliteitsstatuut hebben, hoeven deze niet opnieuw aan te bieden aan ZiNL en goed te laten keuren voor 2019. Wel is het belangrijk om te controleren of uw al goedgekeurde Kwaliteitsstatuut nog steeds up to date is en zo nodig zelf aan te passen. Zorg er ook voor dat een actueel kwaliteitsstatuut openbaar beschikbaar is, bijvoorbeeld door deze op uw website te zetten, of op verzoek mee te geven aan cliënten.

Aanvragen gecontroleerde experimenteerruimte nu ook mogelijk

Met de update van het kwaliteitsstatuut is ook het protocol experimenteerruimte ontwikkeld en vastgesteld. De experimenteerruimte biedt de mogelijkheid te experimenteren met de inzet van professionals als regiebehandelaar ondanks dat dit beroep binnen het huidige GGZ Kwaliteitsstatuut, de rol van regiebehandelaar niet mag vervullen. Het doel van de experimenteerruimte is de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen waarna mogelijk het model GGZ Kwaliteitsstatuut wordt aangepast. Met andere woorden: het betreffende beroep wordt opgenomen in de lijst met beroepen die de rol van regiebehandelaar mogen vervullen. Om in aanmerking te komen voor de experimenteerruimte, geldt een aantal processtappen en inhoudelijke voorwaarden waaraan moet zijn voldaan. Het is aan te bevelen hier vooraf goed kennis van te nemen.

Achtergrond

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorgaanbieders in de curatieve GGZ onder de Zvw, verplicht te beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Inmiddels voldoen circa 5.000 zorgaanbieders al aan deze verplichting, die ook voorwaarde is voor een contract met zorgverzekeraars. Het Model kwaliteitsstatuut en het daarbij horende format bepalen wat er in het kwaliteitsstatuut moet staan. Bij de introductie spraken veldpartijen af om na een jaar het kwaliteitsstatuut te evalueren en waar nodig aan te passen. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden tussen september 2017 en maart 2018.

Doorontwikkeling

Betrokken veldpartijen constateren dat er nog inhoudelijke verbeteringen mogelijk zijn die het kwaliteitsstatuut begrijpelijker, vindbaarder en hanteerbaarder maakt voor cliënten, professionals en verzekeraars. Ook is de GGZ in beweging waardoor ook komende jaren aanpassingen van het kwaliteitsstatuut nodig zijn. Uw branche- of beroepsvereniging zal u daarvan op de hoogte houden.

Meer informatie: Het model kwaliteitsstatuut en het protocol experimenteerruimte is te downloaden op de website van ZiNL Voor het indienen van een kwaliteitsstatuut voor uw zorgorganisatie kunt u kijken op de website www.ggzkwaliteitsstatuut.nl