22 mei 2018  

Intensievere aanpak wachtlijsten nodig

Vervolg op congres 12 april

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ), is er één te veel. Er is sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar knelpunten aan de hand van individuele patiëntreizen (ook wel patiënt journeys genoemd; de reis die een patiënt door een organisatie of keten maakt).

De wachtlijsten van de ggz zijn voorlopig nog niet binnen de Treeknormen. Aanvullende maatregelen op de korte termijn zijn daarom hard nodig. P3NL zet zich daarom in voor meer opleidingsplaatsen om het aantal gz-psychologen te vergroten. Ook onnodige belemmeringen in het kwaliteitsstatuut worden op korte termijn kritisch onder de loep genomen. Ook kan jong talent veel meer ingezet worden om patiënten op de wachtlijst tijdelijk te ondersteunen en te voorkomen dat mensen (opnieuw) op wachtlijsten belanden.

Wij houden u uiteraard nader op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen.