23 mei 2018  

Investeren in de GGZ betaalt zich dubbel terug

“Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling” in Nederlands vertaald

De GGZ moet niet als kostenpost maar als investering worden gezien. Het is een investering die zich dubbel en dwars terugverdient door een verminderde vraag naar andere en vaak duurdere zorg, minder arbeidsverzuim en arbeidsongeschiktheid, minder uitkeringen, minder criminaliteit en betere prestaties op school en werk. Iedere euro die aan de GGZ wordt uitgegeven, wordt twee keer terugverdiend.

Het succesvolle en belangwekkende boek 'Therapiewinst, de waarde van psychologische behandeling' van Prof. Richard Layard (1934) (London School of Economics en House of Lords) en Prof. David M. Clark (1954) (professor of psychology in Oxford) gaat juist hierover en is nu in het Nederlands vertaald. De officiële boekpresentatie zal op 15 juni in Amsterdam worden gehouden. U kunt daar bij zijn! Aanmelding kan hier.

De boodschap in dit boek is zonneklaar. Effectieve psychologische behandelingen zijn bekend en beschikbaar. Ze zijn niet moeilijk of mysterieus. Er hoeft niets eerst nog onderzocht te worden. Tientallen jaren van goed wetenschappelijk onderzoek, nationaal en internationaal, heeft voor de meeste psychische klachten en problemen aangetoond wat in het algemeen goed werkt. Er zijn protocollen, handboeken en goed opgeleide en gemotiveerde behandelaren. Nederland kan er vandaag mee beginnen.

Bijzondere paradox

Depressie en angststoornissen kunnen effectief worden behandeld, het boek is daar zonneklaar in. Toch krijgt nog geen derde van de mensen met zo’n aandoening een behandeling. Dat is natuurlijk ronduit schandalig. Maar het gaat ook om enorme aantallen, dus is het wel betaalbaar om hulp te bieden aan iedereen die hulp nodig heeft?

Het bijzondere is dat we die vraag helemaal niet stellen als het gaat om chronische lichamelijke aandoeningen als diabetes, een longaandoening, een hartkwaal of artritis. Dit soort aandoeningen treffen ongeveer een derde van de hele volwassen bevolking in ontwikkelde landen, en de grote meerderheid van die mensen krijgt hiervoor wél hulp. Hetzelfde zou dus moeten gelden voor mensen met een depressie of een angststoornis, die vaak een sterkere impact hebben.

Kostenneutraal

Naast het bovenstaande gegeven, doet zich nog een opmerkelijk economisch feit voor: het zal ons uiteindelijk netto niets kosten om al deze mensen een behandeling te geven. De behandeling levert namelijk genoeg kostenbesparingen op om voor de behandeling te betalen. Juist de wachtlijsten en andere drempels zetten Nederlanders met psychische problemen van jong tot oud op achterstand om volwaardig mee te doen aan de samenleving.

Het boek van Layard en Clark levert dus een belangrijke bijdrage aan die discussie en is, zeker gelet op het onlangs nog gesloten akkoord met de minister over de vermindering van de administratieve druk, een steun in de rug voor iedereen die echte stappen wil maken in de GGZ.

Een van de auteurs aanwezig

David Clark, een van de auteurs, is de keynote-spreker. Anders sprekers zijn onder andere Prof. Claudi Bockting (vakgebied depressie) en Prof. Mark van der Gaag (vakgebied psychotische verschijnselen). Uiteraard is er ook ruimte gemaakt  voor het perspectief van de cliënt. Alle bezoekers van het symposium krijgen het boek cadeau. Het belooft een inspirerende bijeenkomst te worden.

Ik meld mij nu aan!