31-01-2019  

Belangrijk bericht over uw kwaliteitsstatuut

Vul voor 16 maart de toestemmingsverklaringen voor uw kwaliteitsstatuut in

Instellingen en praktijken met een kwaliteitsstatuut GGZ voor 18+ krijgen op 31 januari per e-mail een belangrijk nieuwsbericht van ggzkwaliteitsstatuut. We raden aan dit bericht zorgvuldig te lezen en de noodzakelijke acties die beschreven staan uit te voeren voor 16 maart 2019.

De belangrijkste acties zijn het geven van toestemming voor het beschikbaar stellen van gegevens uit uw kwaliteitsstatuut aan het zorginstituut. U moet ook toestemming vragen aan de personen waarvan persoonsgegevens in uw kwaliteitsstatuut staan. Daarnaast moet u aangeven of u toestemming geeft voor het beschikbaar stellen van gegevens aan Kiezen in de ggz.

In het bericht van ggzkwaliteitsstatuut wordt toegelicht welke gegevens worden gedeeld en wat de eventuele consequenties zijn als u geen toestemming geeft.

 

Geldigheidsduur en updaten kwaliteitsstatuut

De geldigheidsduur van de huidige goedgekeurde kwaliteitsstatuten is verlengd tot 1 januari 2020. Dit betekent dat u uw kwaliteitsstatuut niet opnieuw ter toetsing hoeft aan te bieden, tenzij er iets wijzigt binnen uw praktijk of instelling waardoor u uw kwaliteitsstatuut moet aanpassen.

Iedere instelling en praktijk met een kwaliteitsstatuut moet wel uiterlijk 15 maart via www.ggzkwaliteitsstatuut.nl inloggen en de toestemmingsverklaringen invullen.

Meer informatie kunt u lezen in de e-mail die u heeft ontvangen van ggzkwaliteitsstatuut.nl. U kunt de tekst van deze e-mail ook hier teruglezen. Ook op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl vindt u meer informatie.

Voor technische assistentie kunt u contact opnemen met de helpdesk van ggzkwaliteitsstatuut. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact met ons opnemen via info@p3nl.nl.