3 juli 2017  

EVC-project in volgende fase

P3NL heeft als vertegenwoordiger van ruim 36.000 professionals gevraagd aan de RINO's of zij kunnen voorzien in het honoreren van EVC’s in individuele leerroutes. RINO Zuid en RCSW hebben deze handschoen opgepakt en bereiden nu een proef voor. Omdat vrijstellingen alleen op basis van objectieve criteria kunnen worden verleend, worden nu de competentieprofielen naast die van de GZ-psychologen gelegd. Omdat een aantal zaken al duidelijk is (zoals de overlap op het gebied van EMDR en systemisch denken), richt deze stap zich vooral op de volgende competentieprofielen: NIP-KJ, NIP-AG, NVO-OG en de VGCt. Naar verwachting kan met ingang van september 2018 de proef starten en deze innovatieve manier van onderwijs verlenen, worden gevolgd. Ondertussen worden ook gesprekken gevoerd met de andere RINO’s om het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. Zodra inschrijving mogelijk is, zullen we de leden van P3NL hierover berichten.