4 juli 2017  

Modelovereenkomsten goedgekeurd!

Dat betekent dat werken met deze overeenkomst niet leidt tot een dienstbetrekking tussen zzp’er en praktijkhouder. Dat geldt overigens alleen als er daadwerkelijk conform de overeenkomst wordt gewerkt; een belastinginspecteur kan achteraf nog oordelen dat dit niet aan de orde is. Het is dus van belang de bepalingen goed te lezen en in de praktijk ook daadwerkelijk op die wijze te werken. De overeenkomst is gemaakt voor de situatie waarin ‘zzp’ende’ psychotherapeuten, klinisch (neuro-) psychologen, GZ-psychologen of orthopedagogen werken in de praktijk van een collega, voor een vervanging (waarneemvariant), of als er tijdelijk extra capaciteit nodig is (praktijkmedewerkingsvariant).

In de modelovereenkomsten is ook rekening gehouden met de verplichtingen die samenwerkers (dus ook praktijkhouder en zzp’er) hebben om de invulling van hun Wkkgz-verplichtingen schriftelijk vast te leggen. Meer hierover vindt u in een eerder artikel van VvAA voor Medisch Ondernemen. Het daarin genoemde uitstel van de handhaving van de Wet DBA is overigens inmiddels verlengd tot 1 juli 2018. De overeenkomsten zijn onder nummer geregistreerd sinds 1 juli 2017 en worden binnenkort ook gepubliceerd op de site van de Belastingdienst, onder Gezondheids- en welzijnszorg.