Leesbaarheid:

Bedrijf aan huis starten

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als u een bedrijf aan huis wilt starten moet u rekening houden met voorwaarden van uw gemeente. Denk ook aan voorwaarden van uw hypotheekovereenkomst of huurovereenkomst. Deze kunnen bepalen of u een bedrijf vanuit huis mag starten. En of uw huis geschikt is voor een bedrijf. Soms zijn kosten voor een bedrijf aan huis fiscaal aftrekbaar. Controleer ook of u extra verzekeringen moet afsluiten.

Controleer wat de voorwaarden van uw gemeente zijn

Met een vrij beroep mag u sowieso starten met uw bedrijf aan huis. Een vrij beroep is bijvoorbeeld: een architect, advocaat, huisarts, kunstenaar of accountant. U mag dan meestal 1/3 van uw woning als kantoor of praktijkruimte gebruiken. Uw gemeente bepaalt de exacte voorwaarden voor een bedrijf vanuit huis.

De voorwaarden voor een bedrijf aan huis verschillen per gemeente:

 • Uw huis moet een woonkarakter houden. Dat betekent in de meeste gemeenten dat:
  • U niet meer dan 1/3 van uw woning mag gebruiken voor uw bedrijf
  • U mag met uw bedrijf geen overlast veroorzaken voor uw buren
  • U mag geen reclame maken op uw huis
  • Uw bedrijf een kantoorfunctie heeft
 • De meeste gemeenten staan niet toe dat uw personeel werkt vanuit uw huis.
 • Uw plannen moeten passen binnen het bestemmingsplan.
  • Past het wel, dan moet u meestal uw bedrijf aan huis melden bij uw gemeente.
  • Past het niet, dan kunt u een ontheffing of aanpassing aanvragen. In bepaalde gevallen moet u bij uw gemeente een onttrekkingsvergunning aanvragen. De gemeente geeft hiermee toestemming de woning aan de woningvoorraad te onttrekken. Dan mag u uw woning als bedrijfsruimte gebruiken.

Vraag bij uw gemeente naar de exacte voorwaarden voor een bedrijf vanuit huis.

Kijk of u toestemming nodig hebt van uw bank of verhuurder

Bent u eigenaar van de woning en hebt u voor de financiering een hypotheek afgesloten? Houd dan rekening met de bepalingen in de hypotheekovereenkomst. Bent u huurder van de woning, houd dan rekening met de bepalingen in de huurovereenkomst.

Controleer wat de gevolgen zijn voor de btw en inkomstenbelasting

Voor uw bedrijf aan huis hebt u dezelfde aftrekposten en gelden dezelfde voorwaarden als voor ieder ander klein bedrijf. Voor de inkomstenbelasting en btw moet u wel met een aantal dingen rekening houden. Bijvoorbeeld: of u de woning kunt splitsen in een bedrijfsgedeelte en een woongedeelte. En soms kunt u kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken.

Ondernemingspand

Start u uw bedrijf in een pand dat uw eigendom is, dan moet u bij de eerste aangifte voor de inkomstenbelasting aangeven of het gaat om een privépand of een ondernemingspand. Woont u in een woning die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u een bedrag bij de winst tellen voor het privégebruik: het woningforfait.

Privépand

Gaat het om een pand dat uw onderneming huurt en waarvan u een deel als woning gebruikt dan moet u een bedrag bij de winst tellen als privé-onttrekking (het 'woongenot'). Dat bedrag is een percentage van de WOZ-waarde. Kosten van de werkruimte in uw woning aftrekken Gebruik de rekenhulp ‘Werkruimte in de woning’ (Belastingdienst) om te zien of u kosten van de werkruimte in uw woning kunt aftrekken.

Controleer of u een bedrijfsverzekering moet afsluiten

Uw inboedelverzekering en opstalverzekering zijn voor uw privébezittingen en het huis zelf. Uw bedrijfsmiddelen en de werkruimte vallen er niet onder. U kunt hiervoor aparte bedrijfsverzekeringen afsluiten.

Wie kan u waarmee helpen?

Gemeente

 • voor de exacte voorwaarden voor een bedrijf aan huis
 • controle van het bestemmingsplan
 • het eventueel melden van uw bedrijf aan huis
 • voor het aanvragen van een omgevingsvergunning, wijziging van het bestemmingsplan of een onttrekkingsvergunning.

Belastingdienst

Twijfelt u of de werkruimte voldoende ‘zelfstandig’ is? Raadpleeg dan uw fiscaal dienstverlener (boekhouder of adviseur). Gezamenlijk kunt u de situatie dan eventueel voorleggen aan de Belastingdienst.