Leesbaarheid:

Schijnzelfstandigheid voorkomen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Ook al werkt u al jaren als zzp’er, toch kan de Belastingdienst u zien als werknemer. Dan bent u opeens schijnzelfstandig. Uw opdrachtgever moet loonheffingen betalen. En u krijgt misschien een naheffing. Hoe voorkomt u dat u een schijnzelfstandige wordt?

Check of u risico loopt

De Belastingdienst kijkt naar een aantal criteria. U hoeft niet aan alle punten te voldoen. Het gaat om het totaalplaatje. De criteria:

 • Er is geen gezagsverhouding. Dit is een lastige. Want als zzp’er moet u toch vaak verantwoording afleggen aan uw opdrachtgever. Of u draait mee in een team, waarbij u ook deelneemt aan overleggen. Het begrip gezagsverhouding wordt daarom opnieuw bekeken.
 • U krijgt geen vast loon. Bijvoorbeeld per maand. U wordt dus alleen betaald als u werkt. En alleen voor het werk dat u heeft gedaan.
 • U mag vervanging sturen. Bijvoorbeeld: als u ziek bent. Ook dit begrip wordt opnieuw bekeken. Want veel zzp’ers werken als specialist. Vervanging kan dan lastig zijn.
 • U gebruikt eigen materiaal. Bijvoorbeeld: u gebruikt uw eigen laptop of u neemt uw eigen helm mee naar de bouwplaats. Dit is geen officieel criterium, maar het telt wel mee voor het totaalplaatje.

Check of u ook ondernemer bent voor de belastingen

Ook als u aan alle eisen voldoet voor het ondernemerschap, wil dat nog niet zeggen dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. De Belastingdienst beoordeelt dat namelijk apart, op het moment dat u belastingaangifte doet.

Gevolgen schijnzelfstandigheid

Voor u:

 • u kunt alleen verder met uw opdracht als u de werkwijze aanpast of als uw opdrachtgever u in dienst neemt. U kunt uw werkwijze aanpassen door bijvoorbeeld een modelovereenkomst te gebruiken.
 • de Belastingdienst kan u naheffingen opleggen.
 • u kunt uw ondernemersaftrek kwijtraken.

Voor uw opdrachtgever:

 • uw opdrachtgever kan een boete krijgen van de Belastingdienst.
 • uw opdrachtgever moet alsnog de sociale verzekeringen, pensioen en vakantiedagen betalen.
 • als uw opdrachtgever met u verder gaat, dan moet u de werkwijze aanpassen of krijgt u een dienstverband.

Gebruik een modelovereenkomst

Begin 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. De modelovereenkomst is onderdeel van deze wet. In een modelovereenkomst kunt u voortaan uw arbeidsrelatie met uw opdrachtgever vastleggen. Dit is niet verplicht. In situaties waarin niet meteen duidelijk is of het om zzp-schap of loondienst gaat is het gebruik van een modelovereenkomst aan te raden. In de modelovereenkomst legt u afspraken vast met uw opdrachtgever. U stelt zelf een modelovereenkomst op of u downloadt een modelovereenkomst van belastingdienst.nl of fnv.nl.

Modelovereenkomst laten beoordelen door Belastingdienst

U mag een modelovereenkomst zelf aanpassen, zo lang uw aanpassingen niet in strijd zijn met de geel gemarkeerde bepalingen. Bij twijfel kunt u de modelovereenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst.

Uitkomsten beoordeling Belastingdienst

Als u uw modelovereenkomst voorlegt aan de Belastingdienst, zijn er 3 uitkomsten mogelijk:

 • Er is geen sprake van loondienst: uw opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen, tenzij er sprake is van een fictief dienstverband. Dat moet uw opdrachtgever zelf nagaan.
 • Er is wel sprake van een dienstverband: de opdrachtgever moet loonheffingen inhouden en betalen.
 • De Belastingdienst kan niet beoordelen of er sprake is van dienstverband: de modelovereenkomst laat beide mogelijkheden open.

In het eerste geval heeft u zekerheid dat u geen dienstverband heeft. In de andere 2 gevallen past u de overeenkomst aan en laat hem opnieuw beoordelen. Lees ook de veelgestelde vragen over DBA voor zzp’ers.

Handhaving wet DBA uitgesteld

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de wet DBA opgeschort. Dus huurt u als opdrachtgever een zzp'er in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2020 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen.

Wel handhaaft de Belastingdienst bij kwaadwillenden: tot 1 juli 2018 alleen bij de ernstigste gevallen, vanaf 1 juli in alle gevallen van kwaadwillendheid. Bij Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig. leest u wie de Belastingdienst als kwaadwillend ziet.

Lees ook: