Leesbaarheid:

Uw opdrachtgever vraagt om een modelovereenkomst

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Door een modelovereenkomst is duidelijk dat u niet in dienst bent bij uw opdrachtgever. Maar een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook samen afspraken maken over uw arbeidsrelatie. Als daar maar uit blijkt dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, dan moet zowel u als de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding die u kreeg. Gaat u met een modelovereenkomst werken? Volg deze 5 stappen:

1. Heeft u een modelovereenkomst nodig?

Voor het bestaan van een dienstbetrekking moeten 3 aspecten aanwezig zijn:

  1. persoonlijke arbeid. U moet het werk echt zelf doen.
  2. loon. U krijgt een vast loon. Bijvoorbeeld per maand.
  3. gezag. U valt onder alle regels en afspraken binnen het bedrijf.

Mist 1 van deze 3 aspecten, dan is er geen dienstbetrekking. In veel gevallen is het ook wel duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende opdrachtgevers werkt. U hoeft dan geen modelovereenkomst te gebruiken. Als u twijfelt, kunt u met uw opdrachtgever werken met een modelovereenkomst. Dan is er in ieder geval duidelijkheid over de arbeidsrelatie.

2. Zoek een modelovereenkomst

U bent samen met uw opdrachtgever verantwoordelijk voor de overeenkomst. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u werkt. Op belastingdienst.nl vindt u goedgekeurde overeenkomsten. U kunt kiezen uit een algemene modelovereenkomst, modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen of een individuele overeenkomst.

Algemene modelovereenkomst

De algemene modelovereenkomst is geschikt voor alle type opdrachten. Het maakt daarbij niet uit in welke branche u werkt of wat uw beroep is.

Modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen

De modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen is opgesteld door verschillende branches en belangenorganisaties. Hier staan specifieke omstandigheden van deze beroepen in.

Individuele overeenkomst opstellen en laten beoordelen

Stelt u liever een uw eigen overeenkomst op? Baseer deze dan op de modelovereenkomsten Belastingdienst.nl. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de juiste bepalingen staan. U kunt ook uw eigen overeenkomst laten beoordelen door de Belastingdienst. Dit is meestal niet nodig. In veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf? Gebruik dan een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen. U kunt dan direct aan de slag.

3. Pas de modelovereenkomst aan als dat nodig is

In de algemene modelovereenkomst staan geel gemarkeerde bepalingen. Die bepalingen mag u niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door de Belastingdienst te laten beoordelen.

4. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u werkt

Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.

5. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst

Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden. Een enkele afwijking van de geel gemarkeerde bepalingen leidt niet meteen tot loondienst.