Leesbaarheid:

Goederen transporteren bij export

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Het vervoer van goederen naar het buitenland kunt u uitbesteden aan een vervoerder of expediteur. Maar u kunt het natuurlijk ook zelf doen. Bij transport naar het buitenland krijgt u te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingseisen en verzekeringen.

Transport zelf doen of uitbesteden

Voor het transport van uw goederen zijn er 3 mogelijkheden:

  • U vervoert de goederen zelf. Dan kan handig zijn als u bijvoorbeeld uw product installeert bij de klant. Maar u moet dan alles zelf regelen. Zoals de transportdocumenten en de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer. Zelf vervoeren kan ook duurder zijn omdat u moet investeren in transportmiddelen.
  • U laat de goederen transporteren door een vervoerder. U kiest een transportmiddel of transportmiddelen en zoekt een vervoerder die u hiermee kan helpen. De vervoerder zorgt dan voor de transportdocumenten en heeft natuurlijk ook de vergunningen voor het beroepsgoederenvervoer.
  • U besteedt het transport uit aan een expediteur. Een expediteur kan u het transport helemaal uit handen nemen. De expediteur regelt bijvoorbeeld ook alle documenten, een transportverzekering en de douaneprocedure.

Check de verpakkingseisen

De vervoerder of expediteur kan eisen stellen aan de verpakking van uw product, afhankelijk van de vorm van transport. Overleg dit vooraf met uw vervoerder of expediteur. Check ook vooraf de verpakkingseisen voor uw product in het land van bestemming. Die verschillen per land en per product.

CC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden)

Het is handig om bij internationaal transport ICC Incoterms® 2010 te gebruiken. Dit zijn internationale standaardafspraken over het transport van goederen. U regelt hiermee bijvoorbeeld:

  • wie het transport verzorgt en tot waar
  • wie er zorgt voor transportverzekering, vergunningen, documenten en de douaneprocedure
  • wanneer het risico bij het transport overgaat van de verkoper naar de koper.

Verzeker uw goederen

Controleer wie voor, tijdens en na het transport verantwoordelijk is voor de goederen. Dek de risico’s af, bijvoorbeeld met een transportverzekering.

Vervoerscijfers

Afvoer naar buitenland.