Leesbaarheid:

Producteisen bij import

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als u goederen gaat importeren, krijgt u te maken met producteisen. Het product moet voldoen aan de eisen en regels die gelden binnen de EU en Nederland. Ook moet u rekening houden met productaansprakelijkheid.

Ga na of u het product mag importeren

Alle producten moeten veilig en bruikbaar zijn voor ze op de markt komen. De Warenwet regelt dat levensmiddelen en andere consumentenproducten de gezondheid of veiligheid van consumenten niet in gevaar brengen. Importeert u producten uit een EU-land? Vaak zijn ze dan al goedgekeurd voor de Nederlandse markt. Alleen bij uitzondering mag de overheid een EU-product verbieden. Als uw product van buiten de EU komt, controleert de Douane of u zich houdt aan de wetgeving voor veiligheid, gezondheid, economie en milieu, VGEM.

Check of er specifieke producteisen gelden

Voor een aantal producten schrijft de EU speciale producteisen voor. Denk aan textielproducten en cosmetica. De eisen gaan over de samenstelling, etikettering, verpakking en registratie. Vaak moet productinformatie in de taal staan van het land waar het product op de markt komt. Bijvoorbeeld: u importeert sportkleding uit Vietnam. Dan moet u ervoor zorgen dat het etiket in het Nederlands is.

Bekijk de Trade Helpdesk

Hierin vindt u de producteisen en importprocedures van EU-landen. Via My export op deze website kunt u doen alsof u een exporteur bent uit een land buiten de EU. U krijgt dan informatie over de regels in de EU-lidstaat waar u goederen wilt invoeren. In uw geval Nederland. U zoekt met de HS-goederencode van het product dat u wilt importeren.

Zoek uit of uw product een CE-markering moet hebben

Voor sommige producten moet u een CE-markering opnemen. Denk aan speelgoed en elektrische huishoudapparaten. Een CE-markering geeft aan dat een product voldoet aan de Europese wetten. Daarmee mag u het vrij verhandelen in de hele Europese Economische Ruimte (EER: alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Bij invoer uit een EER-land zorgt de fabrikant voor de CE-markering.

Controleer de CE-markering

Importeert u een product dat buiten de EER is gemaakt? Dan moet u zorgen voor de CE-markering op het product.

Ga na of een invoervergunning of invoercertificaat nodig is

Sommige goederen mag u niet invoeren. Andere goederen alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Dat geldt bijvoorbeeld voor bloemen, planten, diervoeders en geneesmiddelen. Vaak heeft u dan een invoervergunning of invoercertificaat nodig.

Denk aan de regels voor verpakkingen

Ook de verpakking van uw product moet aan allerlei eisen voldoen. Brengt u als importeur verpakte producten of verpakkingen op de markt? Dan bent u verantwoordelijk voor de preventie, inzameling en recycling van verpakkingen. Vanaf 50.000 kilo betaalt u een afvalbeheersbijdrage verpakkingen.

Check de productaansprakelijkheid

Zorg dat u weet wie aansprakelijk is voor de schade die ontstaat door een ondeugdelijk product. Komt het product uit een EU-land? Dan ligt de productaansprakelijkheid bij de producent.

Weet wie aansprakelijk is voor schade

Als u een product van buiten de EU op de Nederlandse markt brengt, bent u als importeur aansprakelijk. In dat geval kunt u een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

Check de intellectuele eigendomsrechten

Ga na of er geen intellectuele eigendomsrechten rusten op het product dat u importeert.