Leesbaarheid:

Verlaag uw loonkosten met subsidies en tegemoetkomingen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor sommige werknemers kunt u tegemoetkomingen of subsidies krijgen, waardoor uw loonkosten lager worden. Bijvoorbeeld wanneer u een werkloze 56-plusser aanneemt. Of een arbeidsgehandicapte werknemer die onder de doelgroep banenafspraak valt. Er zijn verschillende subsidies en tegemoetkomingen. Zoals het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) en loonkostensubsidie.

Krijg loonkostenvoordeel (LKV) via de aangifte loonheffingen

Wanneer u iemand met een uitkering aanneemt, krijgt u misschien 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV). De hoogte van het LKV hangt af van de doelgroep en kan daardoor verschillen.

Er zijn 4 doelgroepen:

  • oudere werknemers (56 jaar en ouder)
  • werknemers uit de doelgroep banenafspraak
  • arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw bij u in dienst komen
  • arbeidsgehandicapte werknemers die bij u worden herplaatst.

Voor het LKV heeft u altijd een doelgroepverklaring LKV nodig. Hiermee laat uw nieuwe werknemer zien dat hij in het doelgroepregister staat. Uw werknemer kan de doelgroepverklaring zelf aanvragen, maar hij mag u ook machtigen.

De aanvraag van het LKV regelt u bij de aangifte loonheffingen. Dat kan zodra u een doelgroepverklaring LKV van uw werknemer heeft. De Belastingdienst betaalt het LKV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Kijk in het Handboek Loonheffingen 2018 of u recht heeft op loonkostenvoordeel en hoe u dit voordeel krijgt.

Overgangsregeling LKV als u al premiekorting kreeg

Het LKV vervangt de premiekortingen sinds 1 januari 2018. Er is een overgangsregeling. Die duurt tot 1 mei 2018.

Kreeg u voor uw werknemer al premiekorting, dan kunt u LKV aanvragen voor de resterende periode. U heeft daarvoor dan geen doelgroepverklaring LKV nodig. Kijk op uwv.nl voor de voorwaarden.

Verlaag uw loonkosten door het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten. U krijgt het LIV als uw werknemer op jaarbasis minstens 1.248 uur werkt en een gemiddeld uurloon heeft tussen 100% en 125% van het minimumloon.

De Belastingdienst betaalt het LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Krijg jeugd-LIV als compensatie voor de verhoging van het minimumjeugdloon

Het minimumjeugdloon is verhoogd, waardoor u uw werknemers van 18, 19, 20 en 21 jaar meer loon moet betalen. Door het jeugd-LIV (Tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon) krijgt u hiervoor een jaarlijkse tegemoetkoming.

U krijgt het jeugd-LIV voor een werknemer die:

De Belastingdienst betaalt het jeugd-LIV na afloop van het kalenderjaar automatisch aan u uit.

Gebruik regelhulpen om te zien waar u recht op heeft

Een Regelhulp vertelt u aan de hand van een aantal vragen welke regels voor u gelden.

Krijg loonkostensubsidie door de banenafspraak

Neemt u een werknemer aan die onder de Participatiewet valt? En die door een arbeidsbeperking minder produceert dan een medewerker zonder arbeidsbeperking? Vraag dan loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar uw werknemer staat ingeschreven. U betaalt het loon volgens de cao of in ieder geval het wettelijk minimumloon. U krijgt van de gemeente maximaal 70% van het minimumloon en een deel van de werkgeverslasten vergoed.

Gebruik de Subsidiecalculator

Wilt u weten hoeveel subsidie u krijgt voor nieuwe werknemers? Bereken het met de Subsidiecalculator.

Betaal geen loon tijdens een proefplaatsing

Iemand die in de bijstand zit of recht heeft op een uitkering van UWV, mag maximaal 6 maanden bij u werken zonder dienstverband. Tijdens deze proefplaatsing kan hij ervaring opdoen met behoud van uitkering. U betaalt dus geen loon in die periode. De uitkeringsinstantie moet toestemming verlenen voor een proefplaatsing. Vraag UWV of uw gemeente daarom naar de voorwaarden.

Vraag een vergoeding voor werkplekaanpassing aan

Moet u kosten maken om de werkplek van uw werknemer aan te passen vanwege een arbeidsbeperking? U kunt daarvoor een vergoeding aanvragen bij UWV of uw gemeente. Bijvoorbeeld voor een aangepast bureau.

Vraag looncompensatie aan voor een werknemer met een no-riskpolis

Een no-riskpolis is bedoeld voor werknemers met een arbeidshandicap of ziekte en voor werknemers uit de doelgroep banenafspraak. Dit betekent dat u voor deze werknemers een Ziektewet-uitkering van UWV kan krijgen als ze ziek worden. Hiermee wordt u gecompenseerd voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte.

Vraag loondispensatie aan voor een werknemer met een Wajong-uitkering

U kunt bij UWV loondispensatie aanvragen voor een werknemer met een Wajong-uitkering. Dit betekent dat u tijdelijk minder loon betaalt en dat UWV het loon aanvult. Deze loondispensatie duurt minimaal 6 maanden en maximaal 5 jaar. Daarna kunt u opnieuw loondispensatie aanvragen.