Leesbaarheid:

Belastingaangifte aanpassen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Bent u iets vergeten in te vullen in uw belastingaangifte? Vaak kunt u uw aangifte aanpassen en opnieuw versturen. Lees wat u kunt aanpassen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de omzetbelasting (btw), en in de aangifte van loonheffingen.

Aangifte inkomstenbelasting- en vennootschapsbelasting verbeteren

Een aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting kunt u alleen aanpassen als u van de Belastingdienst nog geen definitieve aanslag heeft gekregen. U past gewoon uw oude aangifte aan en verstuurt deze opnieuw. 

Heeft u al een definitieve aanslag gekregen? Dan kunt u een wijziging alleen nog doorgeven met het online bezwaarformulier. Dat vindt u in het beveiligde gedeelte van belastingdienst.nl. 

Is de definitieve aanslag te laag? Bijvoorbeeld omdat u meer inkomen had. Dan kunt u schriftelijk om een navorderingsaanslag vragen.

Aangifte btw verbeteren

Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Dan kunt u de aangifte btw alleen digitaal aanpassen met een suppletie. Dat kan:

  • via het beveiligde deel van belastingdienst.nl: ga naar Inloggen voor ondernemers
  • met uw eigen software
  • met de software van uw belastingadviseur

Krijgt u € 1.000 of minder terug, of moet u € 1.000 of minder betalen? Dan mag u dat bedrag verwerken in uw volgende btw-aangifte. Verwerk de correcties in de juiste rubrieken van de aangifte. Houd er rekening mee dat u dan geen teruggaafbeschikking of naheffingsaanslag krijgt.

Deze correctiegrens van € 1.000 geldt niet voor correcties op de oude kleineondernemersregeling. Deze correctie doet u altijd via een suppletie.

Aangifte loonheffing verbeteren

Is uw aangifte loonheffingen onjuist of onvolledig? Dan moet u uw aangifte altijd aanpassen. Lees wat u kunt doen in subparagraaf 12.1.1 'Welke gegevens corrigeren?' van het Handboek Loonheffingen.