Leesbaarheid:

Bedrijf starten vanuit arbeidsongeschiktheid

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U bent arbeidsongeschikt en wilt een eigen bedrijf starten. Bespreek uw plannen met een arbeidsdeskundige van het UWV. Hij kan u vertellen of uw plannen invloed hebben op uw uitkering van de Wajong, WIA, WAO, WAZ of Ziektewet. En hoeveel uren u moet werken om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Misschien heeft u recht op financiële hulp, zoals een krediet, vergoedingen of een aanvulling op uw inkomen.

Bespreek uw plannen met UWV

Maak een afspraak met een arbeidsdeskundige van UWV om samen uw plannen te bespreken. Daarnaast spreekt u met hem af hoelang u de tijd krijgt uw plannen voor te bereiden. Of u tijdens deze voorbereiding moet solliciteren. En voor welke financiële hulp u in aanmerking komt.

Geef uw inkomsten door aan UWV

U moet de inkomsten uit uw eigen bedrijf altijd opgeven aan UWV. Maakt u winst? Geef dit dan zo snel mogelijk door aan UWV. Daar wordt dan bekeken of uw uitkering aangepast moet worden. Dit voorkomt dat u achteraf veel geld moet terugbetalen.

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

U kunt in aanmerking komen voor startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid. U betaalt dan minder inkomstenbelasting. Om hiervoor in aanmerking te komen moet u voldoen aan het urencriterium. Dit betekent dat u minstens 800 uur per jaar aan uw bedrijf besteedt. En u moet ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn.

Winst heeft gevolgen voor uw uitkering

Als u inkomsten heeft als zelfstandige, worden deze verrekend met uw arbeidsongeschiktheidsuitkering. U krijgt dan dus een lagere uitkering. Gaat u structureel meer verdienen met uw onderneming dan met uw uitkering, dan stopt de uitkering.

Geld lenen met een krediet van UWV

Kunt u geen lening krijgen of op een andere manier aan financiering komen? Dan kunt u bij het UWV een starterskrediet aanvragen. Ook als u geen uitkering van UWV ontvangt. Het starterskrediet is een lening.

Ook het voorbereiden van de start van uw bedrijf kost geld. Denk hierbij aan het bezoeken van bijeenkomsten of het werven van klanten. Als u een starterskrediet krijgt, komt u ook in aanmerking voor het voorbereidingskrediet. Met deze lening kunt u uw voorbereidingskosten declareren.

Vergoedingen en regelingen voor hulpmiddelen

Heeft u hulp of een hulpmiddel nodig bij de start van uw bedrijf? Zoals een doventolk, begeleiding tijdens de start van uw bedrijf of een aangepaste auto? Dan kunt u hiervoor een vergoeding of een regeling aanvragen bij UWV.

Inkomenssuppletie: een aanvulling op uw inkomen

Als u start met uw bedrijf kunt u voor uw eigen inkomen zorgen. Hierdoor krijgt u misschien minder of geen uitkering. Gaat u toch minder verdienen dan u volgens UWV nog kunt verdienen? Dan kunt u een aanvullende uitkering aanvragen om uw lagere inkomsten gedeeltelijk op te vangen. Die uitkering heet inkomenssuppletie.

Als uw eigen bedrijf toch niet haalbaar is

Is een eigen bedrijf niet haalbaar? En besluit u om te stoppen met uw bedrijf? Meld dit dan bij de arbeidsdeskundige van UWV. Hij bespreekt met u of en welke arbeidsongeschiktheidsuitkering u krijgt.

Feiten en cijfers: arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

De grafiek toont het totale aantal uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid per jaar. Over de afgelopen 10 jaar is een lichte daling van het aantal uitkeringen zichtbaar.