Leesbaarheid:

Beschermde dieren en planten registreren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u of handelt u in beschermde dieren en planten? Dan moet u voor sommige dier- en plantensoorten een registratie bijhouden.

Verhandelt of bezit u beschermde dieren en planten? Dan moet u voor bepaalde dier- en plantensoorten een registratie bijhouden. De registratie doet u op papier. Alle regels en pagina's moeten achter elkaar genummerd zijn. Documenten zoals rekeningen en vrachtbrieven bewaart u erbij.

Registratie bijhouden

De volgende informatie is belangrijk voor het bijhouden van uw registratie:

  • wetenschappelijke soortnaam en aantal
  • datum en plaats van waar u het dier of de plant heeft gekregen of gekocht
  • nummer van pootring of microchiptransponder
  • naam, adres en land van de verkoper
  • land van herkomst
  • nummer van het CITES-document
  • naam, adres en land van de koper

Let op: Nederland heeft soms andere technische eisen voor beschermde dier- en plantsoorten dan de andere EU-lidstaten. Is een beschermde dier- of plantsoort al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.