Leesbaarheid:

Databank octrooidocumenten

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

In de databank Espacenet vindt u een groot deel van de wereldwijde octrooidocumenten: ruim 120 miljoen uit meer dan 90 landen. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die octrooi hebben aangevraagd. Espacenet is gratis toegankelijk.

U kunt zelf zoeken in Espacenet. In 2019 lanceerde het Europees Octrooibureau (EOB) een vernieuwde, gebruikersvriendelijker versie van deze databank, die het zoeken nog eenvoudiger maakt.

Espacenet

De vernieuwde versie is uitsluitend in de Engelse taal beschikbaar. De oude versie ook in het Nederlands. Voor beide versies hebben wij Nederlandstalige handleidingen beschikbaar. Deze vindt u onderaan deze alinea.

Het verschil tussen de oude en nieuwe versie van Espacenet ziet u voornamelijk terug in de lay-out. In beide versies kunt u uw zoekvraag opbouwen in het uitgebreide zoekscherm (advanced search). De nieuwe versie beschikt als extra over een filterfunctie waarmee u uw zoekresultaat verder kunt verfijnen.  De uitleg en de instructiefilmpjes hieronder zijn nog gebaseerd op het oude (Nederlandstalige) Espacenet.

Begin met uw zoektocht

U begint uw zoektocht op het scherm 'Uitgebreid zoeken'. Hier vindt u verschillende velden, waarin u zoektermen kunt opgeven. Een combinatie van zoekmethoden levert vaak de beste resultaten. Na het zoeken geeft Espacenet een resultatenlijst. Daarover leest u meer op de pagina 'Wat kunt u met het zoekresultaat?'.

Instructiefilmpjes

Goed leren zoeken kost tijd. Hieronder vindt u voor elk zoekveld van het zoekscherm een kort instructiefilmpje. De filmpjes werken met een voorbeeld: u bent op zoek naar een kaassnijder die snijdt met behulp van een draad. Als trefwoorden bedacht u 'cheese', 'wire' en 'cut'. Hoe kunt u uw zoektocht nu uitvoeren?

Zoeken op woorden uit titel of samenvatting

Zoeken met woorden gaat heel eenvoudig. Gebruik Engelse termen en maak gebruik van truncatie (kortere vorm van het woord, eindigend op *). Zoeken met woorden heeft ook beperkingen. Veel octrooidocumenten zijn namelijk opgesteld in technische termen die u normaal niet gebruikt. Ook mist u documenten met woorden in een andere taal of met andere spelling.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken met woorden.

Zoeken op nummers (publicatienummer, aanvraagnummer, prioriteitsnummer)

Weet u van een octrooiaanvraag of octrooi het nummer, dan vindt u zo snel het document. Zo'n nummer begint altijd met een tweeletterige landcode, bijvoorbeeld NL voor Nederland of EP voor Europa. Zonder deze code vindt u ook octrooien met hetzelfde nummer maar een andere landcode.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken met nummers.

Zoeken op datum

Hiermee zoekt u naar octrooien van een specifieke dag of periode. De datum of data die u invult, gelden als publicatiedatum. Let goed op hoe u de datum moet invoeren.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken op datum.

Zoeken op naam van aanvrager of uitvinder

Kent u de naam van een persoon of bedrijf dat zich bezig houdt met technieken waarin u geïnteresseerd bent, dan kunt u daarop zoeken. Let op: voor een bedrijfsnaam kunnen verschillende schrijfwijzen bestaan, waaronder afkortingen. Ook kunnen octrooien bijvoorbeeld zijn aangevraagd op de naam van een ander persoon of op naam van dochterbedrijf.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken op namen.

Zoeken op classificatiecode (CPC of IPC)

Zoeken met classificatiecodes gaat trefzekerder dan zoeken met woorden. Deze codes zijn een soort labels die staan voor een bepaalde techniek. Meer informatie over classificatiesystemen en het vinden van de juiste code vindt u op de pagina Octrooiclassificatie. Er bestaan verschillende classificatiesystemen; met CPC zoekt u het meest precies.

Bekijk het instructiefilmpje over zoeken met classificatiecodes.

Hulp nodig?

Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld webinars, workshops en advies. Wij zoeken bijvoorbeeld classificatiecodes voor de techniek waarin u geïnteresseerd bent. Daarmee kunt u gerichter zoeken.