Leesbaarheid:

Eenmanszaken: 2 nummers voor de btw

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u een eenmanszaak heeft, moet u vanaf 1 januari 2020 voor de btw 2 nummers gebruiken: het omzetbelastingnummer en het nieuwe btw-identificatienummer. In het nieuwe btw-identificatienummer is uw burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is uw privacy beter beschermd. De Belastingdienst heeft alle eenmanszaken hierover een brief gestuurd.

Omzetbelastingnummer: voor communicatie met de Belastingdienst

Het oude btw-nummer heet vanaf 1 januari 2020 'omzetbelastingnummer'. Dat nummer gebruikt u voor uw contacten met de Belastingdienst. Bijvoorbeeld als u de Belastingdienst een brief schrijft. Of als u de BelastingTelefoon belt. Alleen de naam verandert.

In het omzetbelastingnummer is uw burgerservicenummer (BSN) verwerkt. Het is uw BSN met daarachter B01 (of hoger). Een voorbeeld van een omzetbelastingnummer: 111234567B01.

Nieuw btw-identificatienummer: voor zakelijke contacten

Het nieuwe btw-identificatienummer (btw-id) gebruikt u vanaf 1 januari 2020 voor al uw contacten met klanten en leveranciers. U zet het btw-id bijvoorbeeld op uw briefpapier, facturen en website. Ook gebruikt u het voor handel binnen de Europese Unie (EU).

In het nieuwe btw-id is uw BSN niet verwerkt. Het is de landcode NL, 9 cijfers, de letter ‘B’ en een controlegetal van 2 cijfers. Die 9 cijfers hebben niets te maken met uw BSN. Zo is uw privacy beter beschermd. Een voorbeeld van een nieuw btw-id: NL000099998B57.

Extra regelen voor import en export

Voor het handelen binnen de EU moet u vanaf 2020 uw nieuwe btw-id gebruiken. Het systeem voor de uitwisseling van btw-informatie (VIES) herkent dan uw oude btw-nummer niet meer. Ook geeft de Belastingdienst uw nieuwe btw-id door aan belastingdiensten van andere EU-landen. Bijvoorbeeld als zij uw verzoek om teruggaaf behandelen.

Doet u als eenmanszaak zaken in andere EU-landen? Geef dan uw nieuwe btw-id door aan uw leveranciers. Vraag uw leveranciers dit nummer vanaf 1 januari 2020 te gebruiken.

En verder moet u vanaf 1 januari 2020:

  • uw nieuwe btw-id gebruiken bij de Mini One Stop Shop-regeling
  • uw nieuwe vergunning artikel 23 gebruiken voor het importeren van goederen. Als u zo'n vergunning heeft, krijgt u van de Belastingdienst een nieuwe vergunning met uw nieuwe btw-id.

Uw EORI-nummer verandert niet. Vanaf 1 januari is uw nieuwe btw-id automatisch aan uw bestaande EORI-nummer gekoppeld.