Leesbaarheid:

Homologatie bij faillissementen wordt mogelijk

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2021

De rechtbank kan een onderhands akkoord tussen een bedrijf en een groot aantal van zijn schuldeisers goedkeuren (homologatie). Lees meer over WHOA.

Wat verandert er?

De Faillissementswet wordt aangepast. Als uw bedrijf in financiële problemen is, kunt u straks een akkoord sluiten met een deel van uw schuldeisers. De rechtbank kan straks overgaan tot homologatie (bevestiging) van dit akkoord. Schuldeisers of aandeelhouders die niet met het akkoord instemmen, kunnen straks toch aan het akkoord worden gebonden.

  • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze doorstart niet tegenhouden.
  • U mag als ondernemer in financiële moeilijkheden een akkoord sluiten met schuldeisers om daarmee problematische schulden te herstructureren. De rechter kan deze overeenkomst goedkeuren (homologatie).

Voor wie?

  • ondernemingen in financiële moeilijkheden

Wanneer?

De Wet homologatie onderhands akkoord in faillissement (WHOA) gaat in op 1 januari 2021.