Leesbaarheid:

Internationale handelsgeschillen en arbitrage

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Heeft u een geschil met een buitenlandse handelspartner? Dan probeert u eerst samen om het conflict op te lossen. De plaatselijke Nederlandse ambassade kan eventueel bemiddelen. De ambassade kan dan samen met de partijen tot een passend besluit komen. Ook kan de ambassade u doorverwijzen naar een andere instantie.

Bemiddelen door de Nederlandse ambassade

De Nederlandse ambassades in het buitenland hebben geen machtsmiddelen om een regeling af te dwingen. Ook moeten zij elke schijn van partijdigheid voorkomen. In de volgende gevallen kan een ambassade niet bemiddelen:

 • als de klagende partij zich nog niet tot de tegenpartij heeft gewend
 • als de rechter al een uitspraak heeft gedaan over het geschil
 • als uit het contract blijkt dat partijen het geschil via een alternatieve procedure (arbitrage) moeten oplossen

Doorverwijzen naar een andere instantie

In veel landen bieden instellingen zoals de International Chamber of Commerce (ICC) arbitrage aan. Er zijn ook gespecialiseerde instituten die dat doen. Een buitenlandse klager die stappen wil ondernemen in Nederland, kan terecht bij:

 • een advocatenkantoor in Nederland of in het land van de klager zelf
 • een gerechtsdeurwaarder
 • een incassobureau
 • een bemiddelingsinstituut

Heeft een handelsgeschil naast burgerlijke, ook strafrechtelijke gevolgen voor een in Nederland gevestigde (rechts)persoon? Dan is het verstandig een kopie van het dossier op te sturen naar de Nederlandse inspectiediensten die onderzoek mogen doen, zoals:

Het is aan de opsporingsdienst om te reageren op uw informatie. De Nederlandse ambassades beslissen niet over de strafbaarheid van het geschil.

Voordelen van arbitrage bij een internationaal geschil

Het is ook mogelijk handelsgeschillen via een alternatief proces op te lossen: arbitrage. Het afhandelen van een handelsgeschil via een rechtbank in het buitenland duurt soms lang. Arbitrage biedt meer voordelen vergeleken met een proces via een rechtbank:

 • goedkoper
 • minder formeel
 • meestal sneller
 • mogelijkheid om te kiezen voor de uitvoerende instantie, de taal en het recht dat van toepassing is
 • de uitspraak is vaak makkelijker uitvoerbaar
 • arbitrage-instanties hebben meestal meer expertise dan rechters

Arbitrageclausule in een contract

Neemt u een arbitrageclausule op in een contract? Dan kunt u een nationaal of internationaal gerecht aanwijzen als arbitrage-instantie. Elk land heeft daarnaast vaak zijn eigen wetgeving op het gebied van arbitrage.

Meer informatie