Leesbaarheid:

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ingangsdatum: 1 januari 2022

Nieuwe zorgaanbieders worden verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

Wat verandert er?

Gaat u beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders worden verplicht zich te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

De zorg- of jeugdhulpaanbieder zal gevraagd worden gegevens te verstrekken bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders kunnen zich nu al bij het CIBG inloggen en melden als nieuwe zorgaanbieder.

Voor wie?

  • nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)
  • nieuwe jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet

Wanneer?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) gaat in op 1 januari 2022.