Leesbaarheid:

Meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Ingangsdatum: 1 januari 2022

Nieuwe zorgaanbieders zijn verplicht zich te melden voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg. Lees meer

Wat is er veranderd?

Gaat u beginnen als zorg- of jeugdhulpaanbieder? Nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten zich melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) voordat zij kunnen starten met het verlenen van zorg.

Als nieuwe zorg- of jeugdhulpaanbieder moet u gegevens verstrekken, bijvoorbeeld over de voorgenomen startdatum, de vormen van zorg die verleend zullen worden en of er een klachtregeling aanwezig is.

Bent u een nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieder? U kunt zich bij het CIBG melden als nieuwe zorgaanbieder. Uw melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de IGJ.

Bestaande aanbieders van zorg en jeugdhulp

Veel bestaande zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders zijn al in beeld bij de IGJ, maar niet allemaal. Controleer hier uw registratie.

Voor wie?

  • nieuwe zorgaanbieders die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz)
  • nieuwe jeugdhulpaanbieders die jeugdhulp verlenen op grond van de Jeugdwet

Wanneer?

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) is ingegaan op 1 januari 2022.