Leesbaarheid:

Niet eens met een belastingaanslag

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

U heeft een belastingaanslag van de Belastingdienst gekregen. En u bent het er niet mee eens. Dan kunt u in bezwaar gaan.

Bezwaar maken tegen een aanslag

Op de aanslag staat hoe u bezwaar kunt maken tegen die aanslag. U moet altijd uitleggen waarom u bezwaar maakt. Dit heet ook wel motiveren. Zorg dat uw bezwaar op tijd binnen is bij de Belastingdienst. Vaak is dat binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat. In bezwaar gaan kost u niets. Op belastingdienst.nl leest u hoe u het beste in bezwaar gaat.

Wijzigen van een voorlopige aanslag

U kunt geen bezwaar maken tegen de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De voorlopige aanslag kunt u wel wijzigen. De Belastingdienst noemt dit ook wel de aanslag herzien.

Betaal de aanslag nog niet volledig

Geef in uw bezwaar aan met welk gedeelte van de aanslag u het niet eens bent. De Belastingdienst ziet uw bezwaarschrift ook als een verzoek om uitstel van betaling. Als u in bezwaar gaat tegen een deel van het bedrag, krijgt u alleen uitstel voor dat bedrag. Het andere gedeelte moet u op tijd betalen.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt

De Belastingdienst beslist meestal binnen 6 weken nadat ze uw bezwaar hebben ontvangen. De Belastingdienst mag de beslissing uitstellen. Als de Belastingdienst niet op tijd reageert, kunt u in beroep gaan en een dwangsom eisen.

Uw bezwaar is afgewezen

Wanneer de Belastingdienst uw bezwaar afwijst, kunt u in beroep gaan. U start dan een procedure bij de rechtbank. Houd er rekening mee dat u rente betaalt als u alsnog de aanslag moet betalen.

Btw-aangifte wijzigen

U krijgt geen aanslag van uw btw-aangifte. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de btw-aangifte. Als u een fout heeft gemaakt in uw btw-aangifte, kunt u die corrigeren. Hoe u dat doet, hangt af van het bedrag dat u wilt corrigeren. Lees meer hierover bij Hoe wijzig ik mijn btw-aangifte? op belastingdienst.nl. U kunt wel bezwaar maken tegen een naheffingsaanslag omzetbelasting.