Leesbaarheid:

Derde corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Op 27 oktober maakte het kabinet bekend dat het steunpakket wordt uitgebreid. Meer sectoren krijgen geld voor vaste lasten. Lees per regeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb’ers blijft

Bent u mkb’er en heeft u omzet verloren door de coronacrisis? Dan kunt u ook langer Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021. 

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

 • De grens voor omzetverlies gaat vanaf januari 2021 in stappen omhoog, van 30% naar 45%.
 • U vraagt de nieuwe TVL steeds per 3 maanden aan in plaats van 4 maanden.
 • Het maximale bedrag dat u aan subsidie kunt ontvangen gaat omhoog van € 50.000 naar € 90.000 per 3 maanden. 

TVL in het 4e kwartaal van 2020

Meer bedrijven kunnen geld krijgen voor vaste lasten. In de maanden oktober tot en met december 2020 gelden tijdelijk versoepelde voorwaarden voor de TVL-subsidie:

 • Alle mkb-bedrijven met minimaal 30% omzetverlies krijgen toegang tot de TVL. De beperking op basis van SBI-codes vervalt tijdelijk.
 • Gesloten horecabedrijven krijgen een eenmalige opslag bovenop de TVL. Deze steun is een tegemoetkoming voor gemaakte of nog te maken kosten voor voorraad en aanpassingen.
 • Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer zij niet kunnen voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op hun TVL-subsidie in de zomer. Deze regeling wordt nog verder uitgewerkt.

Lees meer over de TVL aanvragen.

NOW-regeling voor loonkosten verlengd

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) is verlengd. U kunt voor de periode oktober 2020 tot en met juni 2021 nog tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten van uw personeel. 

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

 • U krijgt vanaf 1 januari 2021 loonsteun bij 30% of meer omzetverlies. Voor de maanden oktober tot en met december 2020 is de grens voor omzetverlies nog 20%.
 • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 oktober, vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
 • De tegemoetkoming in de loonkosten wordt elke 3 maanden minder: van maximaal 80% in de eerste 3 maanden (oktober t/m december 2020), naar maximaal 70% en maximaal 60% in de maanden daarna.
 • U kunt de loonsom per periode laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
 • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

Lees meer over de NOW aanvragen.

De NOW 3 kunt u naar verwachting aanvragen vanaf 16 november 2020 bij UWV.

Tozo 3 krijgt toch geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021. De vervolgregeling heet Tozo 3.

Geen vermogenstoets

De Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers krijgt per 1 oktober (nog) geen vermogenstoets. Dat maakte het kabinet bekend op 28 september in verband met de aangescherpte coronamaatregelen. De vermogenstoets is uitgesteld tot 1 april 2021.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Vanaf 1 januari 2021 kijkt de gemeente samen met u welke ondersteuning u nodig heeft. Bijvoorbeeld omscholing of coaching.

De Tozo 3 geldt voor de periode 1 oktober 2020 tot en met juni 2021. U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

Langer tijd voor aflossen belastingschuld

U heeft langer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. U kon dit aanvragen tot 1 oktober 2020. U hoeft pas vanaf 1 juli 2021 te beginnen met betalen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. De scholingsmaatregelen zijn ook voor flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers. De maatregelen worden nog uitgewerkt.

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.