Leesbaarheid:

Corona-steunpakket voor ondernemers

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Het 3e steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober ingegaan. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de steun opnieuw wordt uitgebreid. De geplande afbouw van steun is uitgesteld. Lees per regeling wat de belangrijkste wijzigingen zijn.

Tozo 3 en 4 krijgen geen vermogenstoets

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is verlengd tot eind juni 2021.

Geen vermogenstoets

De Tozo 3 geldt voor de periode van 1 oktober 2020 tot en met maart 2021. Vanaf 1 april tot 1 juli geldt de Tozo 4. Voor beide tijdvakken geldt geen vermogenstoets.

U kunt de regeling aanvragen (met terugwerkende kracht) bij de gemeente waar u woont. De startdatum voor aanvragen, kan per gemeente verschillen.

Lees meer over de Tozo aanvragen.

Verder kijken op de arbeidsmarkt

Als u voor lange tijd afhankelijk bent van de Tozo, gaat de gemeente waar u woont u helpen om nieuw of ander werk te vinden. Bijvoorbeeld omscholing of coaching. Lees meer over hulp bij heroriëntatie via de gemeente.

KVK Corona regelingencheck

Krijg inzicht in de financiële regelingen voor uw bedrijf. Doe de KVK Corona regelingencheck. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er zijn uitzonderingen.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Heeft u minimaal 30% minder omzet door de coronacrisis? Dan kunt u Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL) krijgen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De TVL-regeling is verlengd tot en met juni 2021.

De TVL is voor het 1e en 2e kwartaal van 2021 verder uitgebreid. De belangrijkste uitbreidingen zijn:

  • Vanaf een omzetverlies van 30% is het subsidiepercentage 85%. Dat betekent dat 85% van uw vaste lasten wordt vergoed. Eerder was dit maximaal 50% tot 70%, afhankelijk van uw omzetverlies.
  • Ook niet-mkb bedrijven met meer dan 250 medewerkers kunnen TVL aanvragen.
  • Het minimumbedrag voor vaste lasten van een bedrijf is verlaagd naar € 1.500 per kwartaal. Dat was € 3.000. Hierdoor krijgen meer kleinere bedrijven subsidie. De hoogte van uw vaste lasten berekent RVO op basis van uw SBI-code, en is niet gebaseerd op uw werkelijke vaste lasten.
  • Het minimale subsidiebedrag per kwartaal is verhoogd van € 750 naar € 1.500. Het maximale subsidiebedrag gaat van € 90.000 naar € 550.000 voor het mkb (maximaal 250 werknemers). En € 600.000 voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. U betaalt hier geen belasting over.

U vraagt de TVL aan per kwartaal. Lees meer over de TVL aanvragen.

Verhoging automatisch doorgevoerd

U kunt de TVL voor het 1e kwartaal van 2021 aanvragen tot 30 april. De verhoogde subsidiepercentages zijn dan nog niet doorgevoerd. U ontvangt later een extra betaling. Bedrijven met meer dan 250 werknemers krijgen voor het eerst toegang tot de TVL. Zij kunnen nog niet gelijk subsidie aanvragen.

Opslagen voor sommige sectoren

Voor verschillende sectoren geldt er in het 1e kwartaal van 2021 een opslag bovenop de TVL:

Eenmalige opslag gesloten detailhandel

Kunt u door de lockdown uw voorraad niet meer verkopen? Dan krijgt u de eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Deze opslag van 21% krijgt u automatisch bovenop de TVL-subsidie als u voldoet aan de voorwaarden. U kunt maximaal € 300.000 VGD-vergoeding krijgen. Uw bedrijf moet hiervoor een SBI-code hebben die onder de gesloten detailhandel valt.

Lees meer over de opslag Voorraad Gesloten Detailhandel.

Eenmalige opslag voor Annuleringskosten Reizen

Bedrijven binnen de reissector ontvangen een extra opslag voor kosten die ze bij annulering niet terug krijgen. De maximale opslag is € 130.000. Deze opslag van 3,4% wordt 1 keer bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie.

Extra opslag voor land- en tuinbouwbedrijven

U krijgt een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% wordt bij het percentage vaste lasten geteld en komt bovenop de TVL-subsidie. U kunt maximaal € 225.000 opslag krijgen voor de gehele coronaperiode in 2021.

Regeling voor evenementen

Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen hulp wanneer u niet kunt voldoen aan de drempel van 30% omzetverlies. Deze steun wordt gebaseerd op uw TVL-subsidie in de zomer.

Lees meer over de regeling voor evenementen.

Aparte regeling voor starters

Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De regeling wordt zoveel mogelijk gebaseerd op de TVL en geldt voor het 1e en 2e kwartaal van 2021. Het kabinet werkt de invulling van de regeling nog uit.

NOW-regeling voor loonkosten uitgebreid

Heeft u personeel en heeft uw bedrijf omzetverlies door de coronacrisis? De Tijdelijke Noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW 3) loopt tot juli 2021. Op 21 januari maakte het kabinet bekend dat de geplande versobering van 1 april tot 1 juli niet doorgaat. Ook is de NOW uitgebreid. 

De belangrijkste nieuwe voorwaarden zijn:

  • De tegemoetkoming van de loonsom is verhoogd van maximaal 80 naar 85%. Deze verhoging geldt vanaf 1 januari tot 1 juli.
  • U krijgt voor de aanvraagperiodes tot juli 2021 loonsteun bij 20% of meer omzetverlies.
  • U moet elke 3 maanden een nieuwe aanvraag doen voor de NOW 3: vanaf 1 januari en/of vanaf 1 april 2021.
  • In de periodes 1 januari tot en met 31 maart 2021 en 1 april tot en met 30 juni kan de loonsom dalen met 10% zonder dat u minder tegemoetkoming krijgt.
  • Als u personeel ontslaat vanwege economische redenen, krijgt u geen verlaging meer van de NOW-compensatie die u ontvangt. U bent wel verplicht uw werknemers te helpen met bijscholing of omscholing. Doet u dat niet, dan kunt u een boete krijgen van 5% op de NOW-subsidie. U moet contact opnemen met UWV om uw werknemers te begeleiden.

Lees meer over de NOW aanvragen.

Financiële regelingen in de grensstreek

Woont of werkt u over de grens? Lees welke regelingen er zijn voor ondernemers in de grensstreek op KVK.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Kunt u met moeite uw noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) betalen? Dan kan de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u helpen. Woonkosten zijn bijvoorbeeld huur of hypotheek, gemeentelijke belastingen en elektriciteit, gas en water. U kunt de TONK met terugwerkende kracht krijgen van 1 januari 2021 tot en met juni 2021 voor maximaal 6 maanden. U kunt de TONK aanvragen bij uw gemeente.

Uw gemeente mag zelf bepalen hoe hoog uw vermogen mag zijn. Ook kan uw gemeente aanvullende voorwaarden stellen. Check bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn en vanaf wanneer u de TONK kunt aanvragen.

Schadefonds coronarellen

Heeft u schade opgelopen door de coronarellen van 23 januari tot en met 28 januari? En vergoedt uw verzekering de schade niet of niet volledig? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Regeling bedrijvenschade coronarellen (RBC). Schrijf u op RVO.nl in voor updates over de RBC-regeling.

Langer bijzonder uitstel aanvragen

U heeft langer tijd om uw belastingschuld af te lossen. U krijgt 36 maanden de tijd om het volledige bedrag af te lossen. Eerder was de betaaltermijn nog 24 maanden. Voorwaarde is dat u bijzonder uitstel van betaling heeft gekregen vanwege corona. De periode dat u uitstel van betaling of een verlenging hiervan kunt aanvragen is verlengd tot 1 juli 2021. 

Heeft u eerder dit jaar al verlenging gekregen? Dan geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. U hoeft pas vanaf 1 oktober 2021 te beginnen met betalen.

Lees meer over de coronamaatregelen van de Belastingdienst.

Subsidieregeling voor dierentuinen

Dierentuinen met financiële problemen vanwege COVID-19 kunnen zich vanaf 22 februari aanmelden voor een subsidieregeling. Het kabinet heeft hier € 39 miljoen voor beschikbaar gesteld. Alle dierentuinen die een dierentuinvergunning hebben en betalende bezoekers ontvangen mogen de subsidie aanvragen. De regeling gaat open voor een periode van 3 weken. Voor meer informatie kunt u terecht bij RVO.

Voucherbank voor de reisbranche

Het kabinet werkt aan een regeling voor reisorganisaties die niet genoeg geld hebben voor klanten die hun voucher willen inruilen voor geld. Veel mensen hebben een voucher gekregen als een geboekte reis of vakantie niet doorging. Met de nieuwe regeling kunnen reisgarantiefondsen een aanvullende lening van de overheid krijgen. Daarmee kan het garantiefonds tijdelijk geld lenen aan een reisorganisatie. De reisorganisatie moet het krediet uiteindelijk wel terugbetalen aan het garantiefonds. 

De regeling geldt alleen voor aanbieders van pakketreizen en moet nog door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Sociaal pakket voor bij- en omscholing

Het kabinet investeert geld om mensen die door de coronacrisis hun baan verliezen, te helpen ander werk te vinden. In totaal trekt het kabinet hier € 1,4 miljard voor uit. De scholingsmaatregelen zijn ook voor flexwerkers, zzp'ers en zelfstandig ondernemers. De maatregelen worden nog uitgewerkt.

Lees meer over subsidie voor omscholing.

Meer steun voor de culturele sector

Voor de culturele sector trekt het kabinet bovenop de algemene steunmaatregelen € 482 miljoen extra uit. De culturele en creatieve sector kan ook een beroep doen op de algemene steunmaatregelen.

Lees meer over de extra steun voor de culturele sector op Rijksoverheid.nl.