Leesbaarheid:

Regels kinderopvang tijdens corona

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de regels voor kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Heeft u een kinderopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of bent u gastouder? Het primair onderwijs, de kinderopvang en de gastouderopvang zijn sinds 8 februari weer open. De BSO is vanaf 19 april open voor reguliere opvang. Net als in het primair onderwijs en de kinderdagopvang gelden aanvullende maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. U leest op deze pagina meer over deze maatregelen.

Regels voor uw kinderopvang

De hele kinderopvangsector werkt volgens het Generiek Kader kinderopvang en volgens het protocol Kinderopvang. Via Veranderingenkinderopvang.nl is een handreiking voor het opstellen van een locatie-specifiek plan heropening BSO beschikbaar. De regels in het protocol Kinderopvang zijn algemeen. U moet speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. U kunt hiervoor het algemene protocol Kinderopvang als basis gebruiken. Bespreek uw eigen plan met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen. Op rijksoverheid.nl leest u meer over wanneer kinderen wel of niet naar de noodopvang mogen.

Kinderopvang en de avondklok

Op dit moment geldt een avondklok. Geeft u noodopvang? Dan mogen pedagogisch medewerkers en gastouders tijdens de avondklok naar buiten als dit noodzakelijk is. U moet dan een Eigen verklaring avondklok en een Werkgeversverklaring avondklok hebben. Heeft u geen werkgever (u bent bijvoorbeeld zzp’er), dan vult u zelf de werkgeversverklaring in.

Vanaf 28 april is er geen avondklok meer. U heeft dan geen eigen verklaring en werkgeversverklaring avondklok meer nodig.

Coronatest met voorrang voor kinderopvang

Pedagogisch medewerkers en gastouders krijgen voorrang bij de coronatesten. Heeft uw pedagogisch medewerker klachten, dan moet de medewerker zich bij u melden. U bepaalt als werkgever met het afwegingskader of uw medewerker voorrang krijgt. De voorrang geldt alleen als het echt nodig is: als er geen vervanging is en als de groep naar huis moet als de medewerker er niet is. Gastouders kunnen via het gastouderbureau of in het uiterste geval via de brancheorganisatie Nysa een voorrangsverklaring invullen.

Zieke gastouders of medewerkers

Voor u als gastouder of uw medewerkers geldt dat u niet gaat werken als:

  • u corona of coronaklachten heeft
  • uw huisgenoot corona of coronaklachten heeft
  • u terugkomt uit het buitenland (u moet eerst in thuisquarantaine)
  • u bent dicht in de buurt geweest van iemand met corona (nauw contact)

1,5 meter afstand en mondkapje

  • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
  • Medewerkers onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Medewerkers en ouders moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
  • Medewerkers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van kinderen.
  • Pedagogisch medewerkers hoeven tijdens de opvang op de locatie geen mondkapje op, dit wordt afgeraden. Vervoert u kinderen in een auto of personenbusje? Draag dan wel een mondkapje.
  • Ouders en andere bezoekers moeten een niet-medisch mondkapje op als zij uw locatie betreden.