Leesbaarheid:

Regels kinderopvang tijdens corona

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een kinderopvang, BSO of bent u gastouder? Bekijk de regels voor kinderopvang tijdens de coronacrisis.

Heeft u een kinderopvang, buitenschoolse opvang of bent u gastouder? U moet u zich houden aan (hygiëne)regels om besmetting met en verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

De branchepartijen hebben samen met het ministerie van SZW het Protocol kinderopvang gemaakt. Daarin staat hoe de kinderopvang tijdens de coronacrisis moet werken en met welke regels voor veiligheid en hygiëne. Let op: een protocol is geen wetgeving, maar een uitwerking van de RIVM-adviezen voor de werkvloer.

Regels voor de kinderopvang

De belangrijkste regels uit het Protocol kinderopvang van 13 november zijn:

 • U houdt zich aan de hygiënerichtlijnen van het RIVM. U niest en hoest in de elleboog, wast regelmatig de handen en houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen. Maak extra schoon en zorg dat er op alle locaties zeep en papieren handdoekjes zijn.
 • U houdt zich aan de regels voor luchten en ventileren van het RIVM (de regels zijn opgenomen in de richtlijn Binnen- en buitenmilieu.)
 • Een of meer personeelsleden moeten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
 • Ouders en medewerkers moeten 1,5 meter afstand kunnen houden. Let op looproutes, eenrichtingsroutes en maak afspraken dat ouders niet op hetzelfde moment komen brengen en halen.
 • U moet bij het brengen vragen of het kind ziek is. Is een kind van 0 tot en met 6 jaar neusverkouden, maar heeft het geen koorts of andere klachten die passen bij corona? Dan mag het kind gewoon naar de opvang. Krijgt het kind koorts (vanaf 38 graden) of klachten die passen bij corona gedurende de dag, dan moet het naar huis.
 • Heeft een kind iemand in de directe omgeving met corona? Of doet het kind mee aan een uitbraakonderzoek? Dan is het belangrijk dat het kind wordt getest op corona.
 • U moet bij het brengen, vragen of de ouder of een huisgenoot van het kind ziek is. Heeft de ouder of een huisgenoot koorts (38 graden of hoger) en/of benauwdheidsklachten en nog geen negatieve testuitslag? Dan mag u het kind niet opvangen, het kind moet thuisblijven.
 • Een kind mag pas weer naar de opvang als het kind en/of de huisgenoten 24 uur geen klachten meer hebben. Of een negatieve testuitslag hebben. Als een huisgenoot positief test op corona, dan moet het kind daarna nog 10 dagen extra thuisblijven.
 • Heeft een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma en zijn de klachten herkenbaar? Dan mag het kind na overleg met de ouder naar de opvang. Als u twijfelt of als de klachten veranderen, moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of de bekende klachten terug zijn.
 • Heeft een medewerker of een kind corona (positieve testuitslag)? Dan moet u dit melden bij de GGD in uw regio, afdeling infectieziektebestrijding. Blijkt dat er 3 of meer besmettingen zijn? Dan neemt de GGD de leiding bij de te nemen maatregelen en de communicatie naar de ouders en medewerkers.

Zieke gastouders of medewerkers

Als uw medewerkers van de kinderopvang ziek zijn of u bent als gastouder ziek, dan gelden deze regels:

 • Heeft u of uw medewerker verkoudheidsklachten, luchtwegklachten, koorts boven de 38 graden en/of plotseling verlies van reuk en smaak? Dan blijft u of uw medewerker thuis. Bent u gastouder? Dan mag u als u deze klachten heeft geen kinderen opvangen.
 • Doet u een coronatest en is de uitslag positief? Dan ziekt u of uw medewerker tenminste 7 dagen uit. Als de klachten daarna minimaal 24 uur weg zijn, mag u weer werken.
 • Als na overleg met de bedrijfsarts of behandelend arts geen coronatest wordt gedaan, dan mag u of uw medewerker aan het werk als de klachten minimaal 24 uur weg zijn.
 • Als een huisgenoot verkoudheidsklachten, benauwdheidsklachten en/of koorts (boven de 38 graden) heeft, blijft uw medewerker thuis. Bent u gastouder? Dan mag u thuis geen kinderen opvangen, tenzij het gaat om neusverkoudheid bij uw eigen kinderen (van 0 tot en met 12 jaar) of een huisgenoot vanaf 13 jaar die niet in dezelfde ruimte verblijft als de kinderen.
 • Test de huisgenoot positief op corona? Dan moet u of uw medewerker nadat de klachten minimaal 24 uur weg zijn nog 10 dagen extra thuisblijven. Gastouders mogen in deze periode geen kinderen opvangen.

Vakantieland met code oranje of rood

Voor kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers die op vakantie zijn geweest in landen met code oranje of rood geldt:

 • Kinderen tot en met 12 jaar gaan wel naar de kinderopvang (ook BSO en gastouderopvang). Behalve als zij klachten hebben of als een huisgenoot van het kind koorts of last van benauwdheid heeft.
 • Ouders kunnen hun kinderen de eerste 10 dagen na thuiskomst niet halen of brengen.
 • Medewerkers en gastouders gaan na thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Gastouders mogen in deze periode geen kinderen opvangen.

Deze regels gelden ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.

Regels uitwerken voor uw kinderopvang

De regels in het protocol zijn algemene regels voor de hele kinderopvangsector. U moet hiermee speciaal voor uw kinderopvanglocatie een eigen protocol maken. Bespreek dit met de oudercommissie of de ouders. U moet de ouders en als dat mogelijk is ook de kinderen goed informeren over de regels op uw kinderopvang. Heeft u een BSO? Bespreek dan de regels met de betrokken basisscholen.

1,5 meter afstand en mondkapje

 • Kinderen onderling hoeven geen afstand te houden.
 • Medewerkers onderling moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers en ouders moeten altijd 1,5 meter afstand houden.
 • Medewerkers hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van kinderen.
 • Pedagogisch medewerkers hoeven tijdens hun werk geen mondkapje op, dit wordt afgeraden.
 • Ouders en andere bezoekers moeten een niet-medisch mondkapje op als zij uw locatie betreden (dit is een dringend advies).

Noodopvang

De noodopvang van kinderen is per 1 juli 2020 gestopt.