Leesbaarheid:

Regels voor arbeid door AOW'ers

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Heeft u een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan zijn dit de regels voor ontslag en doorwerken.

Wilt u een werknemer in dienst houden of aannemen die de AOW-leeftijd heeft bereikt? Dan moet u rekening houden met de arbeidsovereenkomst, arbeidsvoorwaarden en financiële verplichtingen.

Wilt u de arbeidsovereenkomst beëindigen?

Uw werknemer krijgt een wettelijk ouderdomspensioen (AOW) als hij de AOW-leeftijd heeft bereikt. Als uw werknemer AOW-leeftijd heeft, kan de arbeidsovereenkomst 'van rechtswege' eindigen. Dat moet dan zijn afgesproken in de cao of in de arbeidsovereenkomst. Als u in dat geval de arbeidsovereenkomst wil beëindigen, dan hoeft u als werkgever de arbeidsovereenkomst niet op te zeggen.

Als er niet is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst eindigt bij de AOW-leeftijd en u wilt het contract stoppen? Dan moet u als werkgever wel opzeggen. Dat kan zonder preventieve toets van UWV of de rechter. De opzegtermijn is 1 maand.

Als u de werknemer ontslaat wanneer hij de AWO-leeftijd bereikt, hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Wilt u de AOW'er in dienst houden?

Als de arbeidsovereenkomst afloopt, omdat uw werknemer de AOW-leeftijd bereikt en u wilt uw werknemer in dienst houden? Dan moet u een nieuw contract afspreken.

Als in de cao en in de arbeidsovereenkomst staat dat uw werknemer mag doorwerken na de AOW-leeftijd, dan loopt het contract gewoon door.

Na het bereiken van de AOW-leeftijd mag u een werknemer maximaal 6 tijdelijke contracten aanbieden in een periode van maximaal 4 jaar. Na meer dan 6 contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract.

Mag u uw werknemer ontslaan op zijn 65?

Staat in de cao of arbeidsovereenkomst dat de werknemer ontslagen wordt op zijn 65 verjaardag? Dat is in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (WGBLA). Sinds 1 januari 2013 is de AOW-leeftijd later dan 65 jaar. De werknemer kan de rechter vragen zijn ontslag ongedaan te maken.

Welke arbeidsvoorwaarden moet u AOW'ers geven?

Als in de cao geen arbeidsvoorwaarden voor AOW'ers staan, kunt u kiezen welke arbeidsvoorwaarden u de werknemer aanbiedt. De arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type contract. U moet AOW'ers minstens het minimumloon betalen. Bij ziekte moet u het loon maximaal 13 weken doorbetalen. U moet bij ziekte proberen om uw werknemer te laten re-integreren in het bedrijf. En u moet maatregelen nemen waardoor de werknemer zoveel mogelijk het eigen of ander passend werk kan doen. U hoeft geen passend werk te zoeken bij een andere werkgever of een plan van aanpak voor re-integratie te maken.