Leesbaarheid:

Stappenplan bedrijf starten naast een vaste baan

Deze informatie is geplaatst door: KVK

U gaat parttime ondernemen. En begint naast uw vaste baan een bedrijf. Bespreek uw plannen met uw werkgever. Misschien mag u bijvoorbeeld volgens uw contract niet werken in dezelfde branche als uw werkgever. Een zogenaamd concurrentiebeding. Als u minder uren wilt werken moet uw werkgever dat goedkeuren. Daarnaast moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. De winst die u maakt heeft waarschijnlijk ook invloed op de belasting die u moet betalen. En vergeet uw verzekering tegen arbeidsongeschiktheid niet. 

Check uw contract

Lees uw arbeidsovereenkomst, cao en arbeidsvoorwaarden goed door. Daar kunnen afspraken in staan die gevolgen hebben voor uw bedrijfsplannen. Bijvoorbeeld dat u geen nevenactiviteiten mag hebben naast uw baan. Misschien heeft u wel een concurrentiebeding of relatiebeding. Dat betekent dat u onder andere niet met uw huidige werkgever mag concurreren. En dat u de relaties van uw werkgever niet mag benaderen.

Bespreek uw plannen met uw werkgever

Dit is niet verplicht, maar het kan juridische conflicten voorkomen. Zeker als uw plannen raakvlakken hebben met de branche, regio of doelgroep van uw werkgever. Leg de afspraken die u samen maakt schriftelijk vast.

Bedenk of u minder uren wilt gaan werken

U kunt (schriftelijk) aan uw werkgever vragen of u minder uren mag werken. Vraag dit uiterlijk 2 maanden voor de gewenste ingangsdatum aan. Dit kan alleen als er minstens 10 werknemers bij het bedrijf werken en u minimaal een half jaar in dienst bent. Werken er minder dan 10 werknemers? Dan heeft uw werkgever mogelijk een eigen regeling. Uw werkgever mag uw verzoek afwijzen. Maar alleen met een goede reden. Als er bijvoorbeeld niemand is die de werkzaamheden kan overnemen. Uw werkgever moet in ieder geval uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum reageren op uw verzoek. Doet hij dit niet? Dan mag u het aantal aangevraagde uren gaan werken.

Als uw werkgever uw verzoek weigert, moet u 1 jaar wachten voordat u een nieuw verzoek mag indienen.

Schrijf uw bedrijf in bij KVK

U moet uw bedrijf inschrijven in het Handelsregister van KVK. KVK zorgt direct voor uw aanmelding bij de Belastingdienst en u krijgt meteen een btw-nummer. De inschrijving kost eenmalig €50,-.

Nieuw btw-id

Vanaf 1 januari 2020 verstrekt de Belastingdienst zelf het nieuwe btw-identificatienummer aan eenmanszaken. Het nummer wordt niet meer uitgereikt via KVK.

U betaalt inkomstenbelasting

Over uw inkomsten uit loon en over de winst uit uw onderneming betaalt u inkomstenbelasting. Deze inkomsten min de aftrekposten en fiscale regelingen, zoals bedrijfskosten en afschrijvingen, bepalen uw belastbaar inkomen. Ieder jaar doet u voor 1 mei belastingaangifte.

Let op uw toeslagen van de Belastingdienst

Krijgt u toeslagen van de Belastingdienst zoals zorgtoeslag of huurtoeslag? Dan kan de winst uit uw onderneming hier invloed op hebben. Als uw jaarinkomen hoger wordt dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag meer. Deze inkomensgrens verschilt per toeslag.

Kijk of u recht heeft op ondernemersaftrek, de kleineondernemersregeling of de mkb-winstvrijstelling

Als u een bedrijf start naast uw baan is de kans klein dat u kunt profiteren van de ondernemersaftrek. Daarvoor moet u namelijk minimaal 1.225 uur per jaar voor uw bedrijf werken. Misschien heeft u wel recht op de mkb-winstvrijstelling, een aftrekpost op uw winst. Of misschien kunt u meedoen met de kleineondernemersregeling. U betaalt dan minder of helemaal geen btw.

Verzeker u als ondernemer tegen arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Ondernemers vallen niet onder de Ziektewet. Bij ziekte of arbeidsongeschiktheid krijgt u dus alleen doorbetaald voor de uren die u in loondienst werkt. Voor de uren die u voor uw eigen bedrijf werkt, kunt u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. U kunt ook voor alternatieven kiezen zoals schenkkringen en crowdsurance. Dit is allebei niet verplicht.

U kunt ook bij UWV een Ziektewet-verzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) afsluiten. Dit moet wel binnen 13 weken na het einde van uw verplichte verzekering gebeuren.

Hulpmiddelen bij de start van uw parttime onderneming

Video Zo is het om parttime een bedrijf te starten

Hoe is het om een bedrijf niet fulltime maar parttime te runnen? Deze ondernemers vertellen het.

Feiten en cijfers

De grafiek laat per kwartaal het aantal werknemers zien die naast hun vaste baan zzp-er zijn.