Leesbaarheid:

Stappenplan eHerkenningsmiddel aanschaffen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u digitaal zaken doen met een overheidsorganisatie? Zoals een vergunning of een subsidie aanvragen? Dan moet u mogelijk online inloggen met eHerkenning. Veel overheidsorganisaties maken hun diensten toegankelijk via eHerkenning. U moet hiervoor een eHerkenningsmiddel aanschaffen. Een eHerkenningsmiddel is een inlogsysteem met een combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.

Dit stappenplan helpt u bij het aanschaffen van een eHerkenningsmiddel. Bekijk ook de infographic met het stappenplan op de website van eHerkenning.

1. Ga uw inschrijving na bij de Kamer van Koophandel

Om eHerkenning te kunnen gebruiken, moet uw bedrijf of organisatie staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK).

2. Ga na welk betrouwbaarheidsniveau u nodig hebt

De overheidsorganisatie waarmee u digitaal zaken doet, gebruikt een betrouwbaarheidsniveau voor haar diensten. Uw eHerkenningsmiddel moet minimaal dat niveau hebben. Er zijn 5 betrouwbaarheidsniveaus, oplopend van lage tot zeer hoge betrouwbaarheid. U kunt een eHerkenningsmiddel altijd gebruiken voor diensten met hetzelfde of een lager betrouwbaarheidsniveau. Schaft u voor meerdere medewerkers een eHerkenningsmiddel aan? Dan kunt u middelen van verschillend niveau kopen voor verschillende diensten.

Let op: Bedenk of u in de toekomst eHerkenning nodig hebt voor diensten met een hoger niveau. Vraagt u bijvoorbeeld wel eens een subsidie aan? Of hebt u nog een omgevingsvergunning nodig? Niet alle erkende aanbieders van eHerkenning leveren alle betrouwbaarheidsniveaus. Mocht u later het niveau van uw eHerkenningsmiddel willen verhogen, dan moet u uw huidige middel upgraden. Of u kunt een nieuw eHerkenningsmiddel kopen bij een andere aanbieder.

3. Houd rekening met verschillende tarieven

Voor een eHerkenningsmiddel betaalt u aanschafkosten. Deze kosten verschillen per eHerkenningsmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Aanbieders kunnen eenmalige en doorlopende kosten berekenen. Een overzicht hiervan vindt u in het overzicht van erkende aanbieders.

4. Kies een erkende aanbieder

U koopt een eHerkenningsmiddel bij een door uzelf te kiezen erkende aanbieder. Let hierbij ook op het soort middel, de aanvraagprocedure, de doorlooptijd, de vervangprocedure en de helpdesk.

Let op : eHerkenning (betrouwbaarheidsniveau 4) maakt, net als Standard Business Reporting (SBR), gebruik van PKIoverheidscertificaten. Bij eHerkenning gaat het om persoonlijke certificaten. Hiermee kunt u uw medewerkers machtigen. Bij SBR gaat het om organisatiecertificaten. Deze kunt u daarom niet voor uw persoonlijke identificatie gebruiken. Omgekeerd geldt hetzelfde. De persoonlijke certificaten die u voor eHerkenning gebruikt, kunt u niet voor SBR gebruiken. Houd hier rekening mee bij de aanschaf van een eHerkenningsmiddel en/of SBR-software.

5. Leg vast wie u in uw bedrijf machtigt

Vanaf betrouwbaarheidsniveau 2 heeft uw eHerkenningsleverancier een machtigingenregister. Hierin laat u per dienst vastleggen welke medewerker u machtigt namens uw bedrijf. Dit laat u doen door een wettelijke vertegenwoordiger van uw bedrijf of een machtigingenbeheerder. Een wijziging van de machtiging of de intrekking daarvan geven zij door aan uw erkende aanbieder.

6. Machtig eventueel uw tussenpersoon (ketenmachtiging)

Met eHerkenning kunt u een organisatie machtigen om namens u te handelen. De gemachtigde organisatie kan vervolgens één of meer werknemers toestemming geven om de machtiging te gebruiken. Zo kan een accountantskantoor bijvoorbeeld gemachtigd worden om namens een andere organisatie een subsidie of toegang tot de berichtenbox aan te vragen. Het accountantskantoor machtigt vervolgens een werknemer voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit heet een ketenmachtiging.

Niet alle leveranciers van eHerkenning bieden ondersteuning voor het gebruik van ketenmachtigingen. Let hierop bij het selecteren van uw eHerkenningsleverancier.

7. Log in bij een of meer overheidsorganisaties

Na ontvangst van uw eHerkenningsmiddel kunt u inloggen bij overheidsorganisaties. U kunt hetzelfde eHerkenningsmiddel gebruiken bij verschillende organisaties.