Leesbaarheid:

Stoppen met uw vennootschap onder firma

Deze informatie is geplaatst door: KVK

Doorgeven aan KVK is één, maar er is meer

Uw vennootschap onder firma (vof) heeft zijn langste tijd gehad. Tijd om uw vof op te heffen of op te houden als vennoot. Uw besluit doorgeven aan de KVK is een stap, maar er komt veel meer bij kijken.

Opzeggen

Als u uittreedt als vennoot, meldt u dit schriftelijk aan uw medevennoten, liefst per aangetekende brief. Uw opzegtermijn vindt u meestal in het vennootschapscontract. Als er geen vennootschapscontract is, moet u een redelijke termijn aanhouden, meestal 1 of 2 maanden. Als uw medevennoten ook willen stoppen, kunt u gezamenlijk beslissen de vennootschap op te heffen. In dat geval geldt geen opzegtermijn. Wel kunt u het best de ontbinding en de voorwaarden vastleggen in een brief, en deze door alle vennoten laten ondertekenen.

Financiële gevolgen

Als u stopt met uw vennootschap moeten u en uw vennoten een eindbalans (laten) opmaken. Dit een eindoverzicht van het vermogen van het bedrijf. Daarna moet dit vermogen worden vereffend en verdeeld. Als iemand de onderneming voortzet moet u de waarde van de goodwill (laten) berekenen en regelen wat er wordt overgenomen. In een vennootschapscontract staat dit vaak beschreven in een voortzettingsbeding.

Andere verplichtingen

Opzeggen als vennoot of het opmaken van de balans bij het stoppen van een bedrijf, zijn niet de enige verplichtingen bij het stoppen van een bedrijf. Zo zijn er nog regels over wat er met uw administratie moet gebeuren en over het ontslaan van personeel. Maar u moet ook afrekenen met de Belastingdienst.

Geschillen

Hoe goed u het ook kunt vinden met uw vennoten, toch kan er verschil van mening ontstaan over de beëindiging van uw vennootschap onder firma. Vaak staat in het vennootschapscontract hoe u moet omgaan met zulke geschillen. Heeft u hier niets over afgesproken? Dan kunt u hier alsnog afspraken over maken, bijvoorbeeld door af te spreken dat u bindend advies vraagt aan een deskundige of deskundigen. Bij al uw vragen kunt u advies vragen aan een deskundige, zoals een accountant.