Leesbaarheid:

Transitievergoeding

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Ontslaat u een werknemer of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen. Kijk hoe het zit.

Ontslaat u een werknemer? Of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. Uw werknemer kan deze vergoeding gebruiken voor bijvoorbeeld een opleiding. U hoeft geen transitievergoeding te betalen als uw werknemer het eens is met ontslag (ontslag met wederzijds goedvinden).

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen?

U betaalt transitievergoeding aan uw werknemer als u:

  • een werknemer ontslaat
  • het (tijdelijke) contract niet verlengt van een werknemer
  • ernstig verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig bent geweest (bijvoorbeeld het discrimineren van een werknemer). Uw medewerker neemt hierdoor ontslag
  • een werknemer ontslaat die langer dan 2 jaar ziek is (u kunt hiervoor compensatie bij langdurige arbeidsongeschiktheid aanvragen bij UWV)

In een aantal gevallen hoeft u geen transitievergoeding te betalen.

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van het maandsalaris en het aantal jaren dat uw medewerker voor u heeft gewerkt. U betaalt transitievergoeding over de hele contractperiode, vanaf de eerste dag. Met de rekentool kunt u de hoogte van de transitievergoeding berekenen waar uw werknemer recht op heeft.

Compensatie transitievergoeding

U kunt in sommige situaties compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die u heeft betaald: