Leesbaarheid:

Uw idee voor een product of dienst beschermen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Stel dat u een nieuw product of een nieuwe dienst aan het ontwikkelen bent. Tot het moment dat het klaar voor de markt is, is uw intellectuele eigendom niet vanzelfsprekend. Iemand anders kan er dus met uw idee vandoor gaan. Daarom moet u uw idee beschermen. Er zijn verschillende manieren.

Werk eerst uw idee uit

Zolang u niet weet hoe uw product of dienst er eruitziet of werkt, kunt u het niet beschermen. Wel kunt u uw idee vastleggen. Denk dus eerst na over het design, de naam en de techniek. U kunt deze onderdelen alvast registreren en dus beschermen.

Hoe legt u intellectueel eigendom vast?

Er zijn verschillende manieren om het intellectuele eigendom van uw product of dienst vast te leggen. Welke het beste is in uw situatie, hangt van uw product of dienst af.

Auteursrecht

Bij auteursrecht moet u denken aan bijvoorbeeld design, teksten en foto's. Auteursrecht heeft u automatisch en gratis. Met een i-DEPOT kunt u een datumstempel krijgen als bewijsstuk. U moet bij uw product of dienst wel vermelden dat het auteursrecht van toepassing is. Geef bijvoorbeeld aan wat wel en niet is toegestaan en hoe u met overtredingen omgaat.

Merkenrecht

De naam van uw logo, dienst of product beschermt u door registratie bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BOIP). De kosten zijn vanaf € 248,- voor een periode van 10 jaar. Check de tarieven voor de verschillende opties en toeslagen.

Modellenrecht

De vormgeving en bijvoorbeeld de grafische interface van uw product of dienst registreert u bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Een modelregistratie kost € 112 voor een termijn van 5 jaar. Check de overige tarieven en toeslagen voor registratie.

Octrooirecht

Met een octrooi kunt u anderen verbieden om uw product of dienst na te maken, te verkopen of er iets anders bedrijfsmatigs mee te doen.

Software en octrooi

Software kunt u niet beschermen, maar u heeft wel beschermingsmogelijkheden als de software bijdraagt tot een technisch effect. In veel gevallen gaat het om een combinatie van software en hardware. Omdat een uitvinding wereldwijd technisch nieuw en innovatief moet zijn voor een sterk octrooi, ligt het octrooirecht voor bijvoorbeeld apps niet voor de hand. Bescherming via het auteursrecht is dan gebruikelijker.

Bedrijfsgeheimen

Een bedrijfsgeheim bestaat uit vertrouwelijke informatie die uw product of dienst commerciële voorsprong geeft op uw concurrenten. Er is voor bedrijfsgeheimen geen registratie, maar u moet wel tijdig redelijke maatregelen treffen rond geheimhouding. Zo kunt u juridisch optreden als iemand uw bedrijfsgeheim schendt.

Uw idee voor een app beschermen

Ook uw idee voor een app kunt u beschermen. In principe geldt hiervoor hetzelfde als voor andere producten of diensten. In veel gevallen gaat het bij apps om een combinatie van software, de interface en de diensten die u aanbiedt via de app. Kijk dus goed wat precies uw unieke idee is. En wat u kunt beschermen.

Onderzoek of uw idee uniek is

Sluit uit dat uw merk, product of dienst al bestaat. Dat doet u door te onderzoeken of de naam al bestaat. U kunt dit gratis checken in de volgende registers:

Merkenregister

In het Merkenregister staan alle merken die goedgekeurd zijn door het Benelux merkenbureau. U vindt er informatie over woordmerk, beeldmerk, merkhouder, datum van registratie, registratienummer en de dienstenklassen- en warenklassen waarvoor het merk is geregistreerd.

Modellenregister

In dit modellenregister kunt u zoeken naar alle in de Benelux geldige modellen (designs). Let op: een model is alleen geldig als het nieuw is. Dus niet alleen de registratie is van belang. Het design mag ook nog niet bestaan.

Octrooidatabank Espacenet

In de octrooidatabank Espacenet staan 90 miljoen octrooidocumenten uit de hele wereld. Deze documenten beschrijven de techniek van uitvindingen. Ook vindt u er de namen van uitvinders en bedrijven die zich daarmee bezighouden.

Check de eisen voor intellectueel eigendom

Om uw product of dienst te beschermen moeten deze wel aan een reeks eisen voldoen. Hier leest u welke eisen per onderdeel van het intellectueel eigendomsrecht gelden:

Auteursrecht

Uw product of dienst moet origineel zijn. Dit houdt in dat het een eigen oorspronkelijk en persoonlijk karakter heeft.

Merkenrecht

Uw product of dienst moet onderscheidend zijn. Dit betekent dat de gebruiker het kan herkennen aan het logo en de naam.

Modellenrecht

Het uiterlijk van uw product of dienst moet nieuw zijn. Het heeft een uniek design, inhoud of interface.

Octrooirecht

Voor octrooien zijn er 3 eisen:

  • Nieuwheid: de uitvinding mag vóór de datum van indiening van de octrooiaanvraag nergens ter wereld openbaar bekend zijn.
  • Inventiviteit: de uitvinding mag voor de vakman niet voor de hand liggen.
  • Industriële toepasbaarheid: de uitvinding moet een technisch product of proces zijn dat een technisch probleem oplost.

Voor software in het bijzonder moet er sprake zijn van een technisch effect.

Bedrijfsgeheimen

Om voor bescherming van uw bedrijfsgeheim in aanmerking te komen, moet het voldoen aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn per 23 oktober 2018 vastgesteld in de Wet bescherming bedrijfsgeheimen. Lees de voorwaarden, de maatregelen en hoe u inbreuk kunt aanpakken.