Leesbaarheid:

Verminder de stikstofuitstoot van uw bedrijfsmiddelen

Deze informatie is geplaatst door: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

U kunt de stikstofuitstoot van uw bedrijf verminderen door uw bedrijfsmiddelen te vervangen of aan te passen. Door hierin te investeren kunt u belastingvoordelen krijgen. Lees hier welke regelingen er zijn.

Stikstof en stikstofuitstoot in Nederland

Stikstof (N2) is een gas. Bijna 80% van de lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor ons en de natuur. Maar te veel stikstof is wel schadelijk voor het milieu. Vooral als het door chemische reacties mengt met andere stofjes. In het verkeer en de bouw komen bijvoorbeeld stikstofoxiden (NOx) vrij. En in de landbouw en veehouderij zorgt mest voor uitstoot van veel ammoniak (NH3).

De overheid neemt daarom maatregelen om het teveel aan uitstoot te verminderen. Lees meer over stikstofuitstoot en stikstofmaatregelen in Nederland.

Vervang uw bedrijfsmiddelen

U kunt meehelpen om stikstofuitstoot te verminderen door uw bedrijfsmiddelen of onderdelen daarvan te vervangen of aan te passen.

Voorbeelden van oplossingen en technieken:

 • Gebruik minder fossiele brandstoffen door bijvoorbeeld elektrisch vervoer.
 • Stikstof uit afvalstoffen opnieuw gebruiken in uw productieproces.
 • Verminder de uitstoot van ammoniak, bijvoorbeeld in dierenstallen.
 • Gebruik een verwarmingsinstallatie met een lage stikstofuitstoot.

Op de Milieulijst en Energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) staan meer milieuvriendelijke en energiebesparende bedrijfsmiddelen. Om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel, moet uw bedrijfsmiddel op deze lijsten staan.

Maak gebruik van belastingvoordelen (MIA, Vamil, EIA)

Als u overstapt op stikstofarme bedrijfsmiddelen of uw huidige aanpast, komt u in aanmerking voor de volgende belastingvoordelen:

 • De MIA (Milieu-investeringsaftrek): u kunt tot 36% van de investeringskosten voor nieuwe, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aftrekken van uw fiscale winst. Dit komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek.
 • De Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen): hiermee kunt u 75% van de kosten afschrijven die u maakt voor uw investering in nieuwe milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. U kunt de Vamil in sommige gevallen combineren met de MIA-regeling.
 • De EIA (Energie-investeringsaftrek): u kunt tot 45% van de investeringskosten aftrekken van uw fiscale winst als u energiebesparende maatregelen neemt om fossiele grondstoffen te besparen. Bijvoorbeeld door een systeem om stikstof als hulpstof in te zetten.

Bewijs dat uw investering helpt voor een beter milieu

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor belastingvoordeel. Zo moet u aantonen dat uw investering in een bedrijfsmiddel helpt voor een beter milieu.

Uw investering moet bijvoorbeeld zorgen voor:

 • minder uitstoot van schadelijke stikstoffen
 • hergebruik van grondstoffen
 • minder afval en afvalstoffen
 • beter welzijn van dieren

Controleer de voorwaarden voor u een aanvraag doet

Bedrijfsmiddelen moeten voldoen aan verschillende voorwaarden om aftrekbaar te zijn voor de belastingen. Voor de MIA en Vamil moet het bedrijfsmiddel of het onderdeel bijvoorbeeld nieuw zijn. U mag het nog niet eerder in uw bedrijf gebruikt hebben. Ook moet het voldoen aan de eisen die op de Milieulijst staan. Voor de EIA moet het bedrijfsmiddel voldoen aan de eisen van de Energielijst.

MIA, Vamil of EIA aanvragen doet u via RVO.nl.

Uw eigen bedrijfsmiddel op de Milieulijst of Energielijst zetten

De belastingvoordelen gelden alleen voor bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst en de Energielijst staan. Bent u producent of leverancier van een stikstofarm of energiebesparend product dat nog niet op een van deze lijsten staat? Dan kunt u het in de Milieulijst of de Energielijst laten opnemen. U kunt uw klanten dan wijzen op het belastingvoordeel als zij het product bij u kopen.