Leesbaarheid:

Werkgever tijdens de coronacrisis: wat kan en moet u doen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen die de gezondheid van u en uw personeel moeten beschermen tegen het coronavirus. Zoals 1,5 meter afstand houden en thuiswerken. Lees hier wat u moet doen en wat u kan doen voor uw werknemers.

Uw werknemers mogen weer naar kantoor

Vanaf maandag 26 juni mogen werknemers in overleg met u maximaal de helft van hun tijd weer op kantoor werken. Op kantoor geldt altijd de 1,5 meter regel, ook in de lift of de kantine. Laat uw werknemers buiten de spits naar kantoor komen.

Versoepelingen lockdown

Het kabinet versoepelt de coronamaatregelen stap voor stap. Lees meer over de versoepelingen en het openingsplan op Rijksoverheid.nl.

Tips bij thuiswerken voor uw werknemers

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers moeten thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen. Uw begrip en vertrouwen is belangrijk voor uw werknemers in deze tijd. Houd daarom regelmatig contact als u op afstand leiding geeft.

Lees meer tips over vitaal en fit thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaverschijnselen heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag om medische gegevens vragen als hier een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet me u delen. Is er bij een van uw medewerkers officieel corona vastgesteld? Neem dan direct maatregelen.

Een huisgenoot van uw medewerker wordt ziek

Uw medewerker moet thuisblijven als een huisgenoot van uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts heeft. Alleen als uw bedrijf binnen de cruciale of vitale sector valt, mag uw werknemer naar het werk komen. Moet uw medewerker 10 dagen in gezinsquarantaine blijven, maar kan hij door omstandigheden niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt.

Uw personeel testen

U kunt uw personeel zelfstandig of onder begeleiding van een arts of zorgprofessional een zelftest laten doen. Ook wanneer zij geen klachten hebben. Hierdoor kunt u de werkplek veiliger openstellen. De overheid geeft een financiële bijdrage aan bedrijven die met zelftests aan de slag gaan. U mag een coronatest niet verplichten.

Verplichte vaccinatie voor uw personeel

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs vanwege de privacy van uw werknemer.

Lees meer over regels voor gezondheidschecks.

De toegang tot de werkvloer weigeren

U bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. Het weigeren van de toegang tot de werkplek voor werknemers met klachten kan daarbij horen. U kunt ook de werkplek tijdelijk sluiten voor uw personeel.

Wel of niet vaccineren mag hierbij geen rol spelen. Ook als u weet dat uw werknemer niet gevaccineerd is, mag u uw werknemer niet verbieden om op de werkplek te werken. U mag uw werknemer ook niet verplichten naar kantoor te komen als hij wel gevaccineerd is.

Wel of geen mondkapjes dragen

Sinds 1 december is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in publieke binnenruimtes als winkels, musea en parkeergarages. De mondkapjesplicht geldt ook voor kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en andere contactberoepen. Voor contactberoepen zijn er daarnaast regels en protocollen.

Uw werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen

U mag uw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als u door de coronacrisis minder werk heeft. U mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Werknemer gaat op vakantie naar een risicogebied

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is. Moet uw werknemer 10 dagen in quarantaine? Dan moeten deze dagen binnen de afgesproken vakantiedagen vallen. Lukt dat niet en kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer de vakantie afbreken omdat het land van code geel naar oranje of rood gaat vanwege het coronavirus? En moet hij hierdoor 10 dagen in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

Voorkom ontslag van uw personeel

Als u door de coronacrisis het loon van uw medewerkers niet of nauwelijks kunt betalen, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW-maatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

Als u de NOW-regeling aanvraagt, moet u uw werknemers helpen om bijscholing of omscholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de subsidieregeling NL Leert Door. U kunt via de regeling bijvoorbeeld gratis (online) scholing aanvragen.

Check ook de andere financiële noodmaatregelen voor werkgevers en ondernemers.

NOW-regeling bevat maandelijkse opbouw van vakantiegeld

In de NOW-regeling zit ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. U ontvangt hierdoor meer dan het arbeidsloon van uw werknemer.

Uw werknemer tijdelijk ander werk laten doen

U mag van uw personeel vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Dit moet wel altijd in goed overleg met de betrokken werknemers.

Personeel uitlenen

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kunt u reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. 

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. U kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract. Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.