Leesbaarheid:

Werkgever tijdens de coronacrisis

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen die de gezondheid van u en uw personeel moeten beschermen tegen het coronavirus. Zoals 1,5 meter afstand houden en thuiswerken. Lees hier wat u moet doen en wat u kunt doen voor uw werknemers.

Werken op kantoor

Per 19 juli werken uw werknemers weer zoveel mogelijk thuis. Zij mogen alleen naar kantoor als het echt niet anders kan. 

Is het werken op kantoor noodzakelijk? Op kantoor geldt altijd de 1,5 meter regel, ook in de lift of de kantine. Laat uw werknemers zo min mogelijk tijdens de spits met het openbaar vervoer reizen. Maak verder afspraken met uw werknemers over veilig op kantoor werken. En zorg voor goede ventilatie

Versoepelingen vanaf 25 september

De regel om 1,5 meter afstand te houden vervalt vanaf 25 september. Het advies blijft om nog steeds zoveel mogelijk thuis te werken en alleen naar kantoor te gaan als het nodig is.

Tips bij thuiswerken voor uw werknemers

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers moeten thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen. Uw begrip en vertrouwen is belangrijk voor uw werknemers in deze tijd. Houd daarom regelmatig contact als u op afstand leiding geeft.

Lees meer tips over vitaal en fit thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Mondkapjesplicht vervalt op veel werkplekken

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels. Dit geldt ook voor kantoor. Op deze plekken geldt de mondkapjesplicht nog wel: 

  • In het openbaar vervoer en op stations, haltes en perrons.
  • Voor personenvervoer.
  • Op luchthavens en in vliegtuigen.
  • Op middelbare scholen.

Versoepelingen mondkapjesplicht

Vanaf 25 september vervalt de mondkapjesplicht op perrons en bij bushaltes. Ook in het onderwijs zijn mondkapjes buiten de collegezalen niet meer verplicht. In de trein, metro, taxi, bus en op het vliegveld vanaf de securitycheck blijft het dragen van een mondkapje verplicht.

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaverschijnselen heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag om medische gegevens vragen als hier een goede reden voor is. De bedrijfsarts mag deze informatie niet me u delen.

Is er bij een van uw medewerkers officieel corona vastgesteld? En is dit al dan niet anoniem aan u gemeld? Neem dan direct maatregelen. Mogelijk moeten werknemers die met de besmette medewerker hebben gewerkt in quarantaine. Doe de quarantainecheck op Rijksoverheid.nl.

Een huisgenoot van uw medewerker wordt ziek

Uw medewerker moet thuisblijven als een huisgenoot van uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts heeft. Alleen als uw bedrijf binnen de cruciale of vitale sector valt, mag uw werknemer naar het werk komen. Moet uw medewerker in quarantaine blijven, maar kan hij door omstandigheden niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt. Lees meer over loondoorbetaling en quarantaine op Rijksoverheid.nl.

Uw personeel testen

U kunt uw personeel zelfstandig of onder begeleiding van een arts of zorgprofessional een zelftest laten doen. Ook wanneer zij geen klachten hebben. Hierdoor kunt u de werkplek veiliger openstellen. U mag een coronatest niet verplichten.

Verplichte vaccinatie voor uw personeel

U mag uw werknemers niet verplichten om zich te laten vaccineren. U mag ook niet vragen om een vaccinatiebewijs vanwege de privacy van uw werknemer.

Lees meer over de regels voor vaccinatie en werk op Rijksoverheid.nl.

De toegang tot de werkvloer weigeren

U bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. Het weigeren van de toegang tot de werkplek voor werknemers met klachten kan daarbij horen. U kunt ook de werkplek tijdelijk sluiten voor uw personeel.

Wel of niet vaccineren mag hierbij geen rol spelen. Ook als u weet dat uw werknemer niet gevaccineerd is, mag u uw werknemer niet verbieden om op de werkplek te werken.

Uw werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen

U mag uw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als u door de coronacrisis minder werk heeft. U mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Werknemer gaat op vakantie naar een risicogebied

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is.

Moet uw werknemer in quarantaine? Dan moet u het loon doorbetalen als uw werknemer die dagen thuis kan werken. Kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop. U kunt in overleg wel afspreken dat uw werknemer vakantiedagen opneemt voor de quarantaineperiode.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer de vakantie afbreken omdat het land van code geel naar oranje of rood gaat vanwege het coronavirus? En moet hij hierdoor in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

Voorkom ontslag van uw personeel

Als u door de coronacrisis het loon van uw medewerkers niet of nauwelijks kunt betalen, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW-maatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

Als u de NOW-regeling aanvraagt, moet u uw werknemers helpen om bijscholing of omscholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de subsidieregeling NL Leert Door. U kunt via de regeling bijvoorbeeld gratis (online) scholing aanvragen.

Check ook de andere financiële regelingen uit het steunpakket voor werkgevers en ondernemers.

NOW-regeling bevat maandelijkse opbouw van vakantiegeld

In de NOW-regeling zit ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. U ontvangt hierdoor meer dan het arbeidsloon van uw werknemer.

Uw werknemer tijdelijk ander werk laten doen

U mag van uw personeel vragen om tijdelijk andere werkzaamheden te verrichten. Dit moet wel altijd in goed overleg met de betrokken werknemers.

Personeel uitlenen

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kunt u reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. 

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. U kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract. Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.