Leesbaarheid:

Werkgever tijdens de coronacrisis: wat kan en moet u doen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het kabinet heeft maatregelen genomen die de gezondheid van u en uw personeel moeten beschermen tegen het coronavirus. Zoals 1,5 meter afstand houden en thuiswerken. Lees hier wat u moet doen en wat u kan doen voor uw werknemers.

Laat uw werknemers zoveel mogelijk thuiswerken

Het kabinet adviseert om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregel geldt niet voor cruciale en vitale beroepen. Zoals zorgverleners, medewerkers van supermarkten en transporteurs. Als thuiswerken niet kan, kunt u de werktijden verspreiden. Zorg ervoor dat er niet teveel mensen tegelijk op de werkvloer zijn. Ook op de werkvloer moeten uw medewerkers 1,5 meter afstand houden.

Nieuwe landelijke maatregelen

Het kabinet heeft op 13 oktober nieuwe landelijke maatregelen aangekondigd. Werk thuis tenzij het echt niet anders kan. Eerder werd al bekend dat bedrijven waar mensen besmet zijn geraakt, door de veiligheidsregio gesloten kunnen worden voor 14 dagen.

Tips bij thuiswerken voor uw werknemers

U bent verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden, ook als uw werknemers moeten thuiswerken. U kunt bijvoorbeeld tijdelijk een bureaustoel of beeldscherm uit uw eigen kantoor uitlenen. Uw begrip en vertrouwen is belangrijk voor uw werknemers in deze tijd. Houd daarom regelmatig contact als u op afstand leiding geeft

Lees meer tips over vitaal en fit thuiswerken op het Arboportaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Uw werknemer wordt ziek

Als uw werknemer zich ziek meldt mag u niet vragen naar de reden. Dus ook niet of uw werknemer coronaverschijnselen heeft. De medewerker mag zelf beslissen of hij dat aan u vertelt. Alleen de arbodienst of bedrijfsarts mag de medische gegevens verwerken. Is er bij een van uw medewerkers officieel corona vastgesteld? Neem dan direct maatregelen.

Een huisgenoot van uw medewerker wordt ziek

Uw medewerker moet thuisblijven als een huisgenoot van uw medewerker verkoudheidsklachten of koorts heeft. Alleen als uw bedrijf binnen de cruciale of vitale sector valt, mag uw werknemer naar het werk komen. Moet uw medewerker 10 dagen in gezinsquarantaine blijven, maar kan hij door omstandigheden niet thuiswerken? Dan moet u het loon doorbetalen. U mag hiervoor geen verlofuren inhouden, behalve als u dat samen afspreekt.

De toegang tot de werkvloer weigeren

U bent verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving voor al uw personeel. Het weigeren van de toegang tot de werkplek kan daarbij horen.

Wel of geen mondkapjes dragen

Het dragen van een niet-medisch mondkapje wordt dringend geadviseerd in publieke binnenruimtes als winkels, musea en parkeergarages. Dit is niet verplicht. U mag zelf beslissen of u en uw werknemers mondkapjes nodig vinden. Dit geldt ook voor kappers, schoonheidsspecialisten, pedicures en andere contactberoepen. Voor contactberoepen zijn er wel regels en protocollen. Klanten mogen bijvoorbeeld alleen op afspraak komen. 

Mondkapjesplicht in de maak

Het kabinet werkt aan een mondkapjesplicht voor publieke binnenruimtes zoals winkels, musea en vliegvelden. Het dragen van een niet-medisch mondkapje wordt vanaf 1 december verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar. Ook voor contactberoepen wordt het dragen van een mondkapje verplicht.

Uw werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen

U mag uw werknemers niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Ook niet als u door de coronacrisis minder werk heeft. U mag het ze wel vragen. Het is aan de werknemer zelf om verlofdagen op te nemen.

Vakantiegeld inhouden of uitstellen

U mag niet zomaar het vakantiegeld van uw werknemer inhouden. Ook mag u vakantiegeld niet later uitbetalen. U kunt hier wel afspraken over maken met uw werknemers. U moet deze afspraken dan schriftelijk vastleggen. Bijvoorbeeld in een plan voor het voortbestaan van uw bedrijf.

Werknemer gaat op vakantie naar een land met oranje of rood reisadvies

U kunt uw werknemer niet verbieden op vakantie of op reis te gaan naar een land met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus. Uw werknemer moet ervoor zorgen dat hij op tijd terug is. Moet uw werknemer 10 dagen in quarantaine? Dan moeten deze dagen binnen de afgesproken vakantiedagen vallen. Lukt dat niet en kan uw werknemer tijdens de quarantaine niet thuiswerken, dan hoeft u geen loon door te betalen. Wijs uw werknemer hierop.

Vakantiedagen stopzetten vanwege aangepast reisadvies

Moet uw werknemer de vakantie afbreken omdat het land van code geel naar oranje of rood gaat vanwege het coronavirus? En moet hij hierdoor 10 dagen in (thuis)quarantaine? Uw werknemer mag dan niet zomaar de vakantiedagen stopzetten. Daarvoor moet u toestemming geven. U mag eisen dat uw werknemer de vastgestelde vakantiedagen toch opneemt. Kan uw werknemer wel thuiswerken, dan kunt u samen afspreken om de vakantiedagen stop te zetten.

Voorkom ontslag van uw personeel

Als u door de coronacrisis het loon van uw medewerkers niet of nauwelijks kunt betalen, kunt u een tegemoetkoming aanvragen bij de overheid: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW). De NOW-maatregel is een tegemoetkoming in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

De NOW 3 per 1 oktober

Op 1 oktober is het 3e steunpakket voor ondernemers ingegaan. Onderdeel van dit pakket is de NOW 3. Naar verwachting kunt u de NOW 3 half november met terugwerkende kracht aanvragen. Het steunpakket loopt van oktober 2020 tot en met juni 2021.

Als u de NOW-regeling aanvraagt, moet u uw werknemers helpen om bijscholing of omscholing te doen. Om werkgevers en werknemers hierbij te helpen, introduceert het kabinet de subsidieregeling NL Leert Door. U kunt via de regeling bijvoorbeeld gratis (online) scholing aanvragen.

Check ook de andere financiële noodmaatregelen voor werkgevers en ondernemers.

NOW-regeling bevat maandelijkse opbouw van vakantiegeld

In de NOW-regeling zit ook een vergoeding voor de maandelijkse opbouw van het vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten. U ontvangt hierdoor meer dan het arbeidsloon van uw werknemer.

Personeel uitlenen

Heeft u (tijdelijk) minder werk voor uw personeel? Via het platform NLWerktDoor! kunt u reageren op bedrijven die personeel zoeken. Bijvoorbeeld in de zorg of logistiek. 

Het platform matcht mensen die werkloos zijn aan bedrijven met openstaande vacatures. U kunt werknemers ook uitlenen aan bedrijven die hulp goed kunnen gebruiken.

Contract van uw werknemer niet verlengen

Het kan zijn dat u contracten van uw werknemers niet kunt of wil verlengen. Bijvoorbeeld omdat het een tijdelijk contract is of omdat uw werknemer langdurig ziek is. Een tijdelijk contract hoeft u niet te verlengen. Ook niet als de werknemer ziek is. Een tijdelijk contract loopt af op de afgesproken datum. Bij vaste contracten hangt het af van de situatie en duur van het contract. Check goed of u uw werknemer mag ontslaan tijdens ziekte.

Bereid u voor op de 1,5 metersamenleving

Nederland bereidt zich voor op de 1,5 metersamenleving totdat er een bescherming is tegen het coronavirus. Voor sectoren die gesloten zijn, worden nu regels (protocollen) gemaakt die het werken in een beschermde omgeving weer mogelijk maken. De protocollen worden meestal gemaakt door branche- en werkgeversorganisaties zoals VNO-NCW en MKB Nederland. Wilt u zelf ook een protocol opsturen? Neem dan contact op met de branchevereniging van uw sector.