Leesbaarheid:

De verenigingen binnen P3NL krijgen veel vragen van professionals over het coronavirus en de gevolgen voor hun werk en de zorg. Op deze websites is veel informatie voor professionals en cliënten verzameld:

 

Laatste nieuwsbericht Alle nieuwsberichten

Wat doet P3NL?

P3NL vertegenwoordigt dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen waarbij ruim 36.000 psychologen, psychotherapeuten en pedagogen zijn aangesloten, die dagelijks aan de slag zijn op het gebied van zorg, jeugdhulp en ondersteuning. Zij dragen eraan bij dat zoveel mogelijk mensen deelnemen aan het arbeidsproces, onderwijs en sociale leven. Zij houden mensen aan boord, die korter of langer, niet zonder deze zorg en ondersteuning kunnen, en dragen zo bij aan de mentale veerkracht van de samenleving. P3NL werkt onder meer samen met overheden, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, beroepsverenigingen en branches in zorg, ondersteuning en onderwijs, kennisinstituten en Akwa GGZ.